image1 image2 image3 image4

Kresowianie domagają się od polskich władz ekshumacji i godnego pochowania ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA

Żary, 06.09.2017 r.

Kresowe Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Płd.-Wsch. w Żarach

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni
Ukraińskich Nacjonalistów Oddział Żary

68-200 Żary ul. Bohaterów Getta 22 B,
68-200 Żary, woj. lubuskie

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Andrzej Duda

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

 

dotyczy: wniosek o pomoc w umożliwieniu godnego pochówku ofiar ukraińskiego ludobójstwa oraz pomoc prawną w uzyskaniu zadośćuczynienia od Rządu Ukrainy za straty materialne i niematerialne poniesione podczas zorganizowanego przez OUN-UPA ludobójstwa ludności polskiej.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

środowiska kresowe z radością przyjęły wystąpienia przedstawicieli najwyższych władz RP (Pana Prezydenta i Pani Premier) wygłoszone podczas obchodów 78. rocznicy agresji Niemiec na Polskę. Szczególnie ważne słowa padły w Wieluniu, gdzie Pan Prezydent Andrzej Duda mówił o trzech niezbędnych fundamentach właściwej polityki historycznej: dbaniu o pamięć zbudowaną na prawdzie, zadośćuczynieniu za popełnione zbrodnie i przebaczeniu. Cieszy fakt, że po prawie 30 latach znaleźli się w końcu politycy, którzy mają tyle odwagi, by podnieść tę kwestię w odniesieniu do Niemiec.

Niestety jako środowiska kresowe musimy zauważyć, że w tym kontekście w sposób niezwykle czytelny widać niezmierną słabość polskiej polityki prowadzonej przez obecny Rząd (podobnie jak wszystkie poprzednie) w odniesieniu do Ukrainy. Jest to polityka „na kolanach”, choć w obietnicach wyborczych słyszeliśmy o „wstawaniu z kolan”. Z wielką przykrością musimy stwierdzić, że nasz Rząd w stosunkach dwustronnych z partnerem ukraińskim łamie wszelkie zasady postulowane przez Pana Prezydenta.

Pan Prezydent powiedział w Wieluniu: „...trzeba wiedzieć i pamiętać, kto był ofiarą, a kto mordercą (...) I nie wolno dopuścić do tego, by ta elementarna prawda była zamazywana przez czas, poprzez machinacje różnego rodzaju historyków, czy też, jak kto woli, pseudohistoryków...”. Jak w kontekście tych słów odczytać brak oficjalnego i stanowczego protestu polskiego Rządu wobec budowania na Ukrainie setek pomników i upamiętnień Stepana Bandery, Romana Szuchewycza i innych ludobójców narodu polskiego?! Jak mamy rozumieć brak polskiego sprzeciwu wobec uznania przez Ukrainę za bohaterów banderowskich rezunów z UPA wyrzynających polskie wsie na Kresach Wschodnich?! Co znaczy pokorne milczenie polskiego Rządu wobec totalnego fałszowania historii przez szefa ukraińskiego IPN Wołodymyra Wiatrowycza, słusznie nazywanego w naszym środowisku „ukraińskim Goebbelsem”?! Jak mamy postrzegać stałą, olbrzymią daninę finansową dla Ukrainy z kieszeni polskiego podatnika, w sytuacji gdy państwo to kolejny raz zakazuje nam ekshumacji i godnego pochówku dziesiątek tysięcy Polaków zamordowanych przez Ukraińców i do chwili obecnej spoczywających w dołach, jamach, na śmietniskach, bez grobu i znaku krzyża?

Apelujemy, aby rządzący naszym krajem analogicznie jak do Niemiec, zachowywali się w stosunku do Ukrainy. Przypominamy, iż ukraińscy nacjonaliści wymordowali ok. 200 tysięcy Polaków (dane szacunkowe, bo Ukraińcy uniemożliwiają ekshumacje), ograbili ich z całego majątku, wiele polskich miejscowości zniszczyli do fundamentów. Stopień okrucieństwa ukraińskich rezunów przekroczył wszystko, co zdarzyło się podczas ostatniej wojny (rozpruwanie ciężarnych kobiet, nadziewanie niemowlaków na sztachety od płotu, zbiorowe gwałty, ćwiartowanie przy użyciu siekier, kos, wideł i młotów). Do wybaczenia potrzebne jest wyznanie win, skrucha, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie. Współczesne władze Ukrainy gloryfikujące zbrodniarzy z OUN-UPA nigdy nie przyznały się w pełni do zbrodni ani nie przeprosiły za ich dokonanie, budując na zakłamaniu swoją państwowość. Zakłamują także prawdę o masowych mordach dokonanych na Polakach ( Żydach, Rosjanach, Ormianach, Węgrach, Czechach, Słowakach, Cyganach i sprawiedliwych Ukraińcach). W sposób haniebny uniemożliwiają godny pochówek ich ofiar i demoralizują młodych Ukraińców, ukazując im morderców, jako bohaterów. Domagamy się od Rządu RP, zgodnie z postulatami Pana Prezydenta, przeprowadzenia wszelkich niezbędnych analiz do oszacowania strat materialnych i niematerialnych, by dokonać rzetelnej oceny wysokości zadośćuczynienia, jakie winna zapłacić Ukraina. Jednocześnie domagamy się stanowczych działań naszego Rządu w celu umożliwienia godnego pochówku naszych krewnych, którzy już ponad 70 lat spoczywają jak dzikie, padłe zwierzęta. To najgorsza hańba polskiego Państwa, by godzić się na takie traktowanie swoich obywateli!!!

Pobłażliwość dla ludobójców narodu polskiego prowadzi prostą drogą do powtórzenia tragicznej historii naszych krewnych, szczególnie w kontekście napływu do Polski olbrzymiej ilości imigrantów ekonomicznych z Ukrainy, wychowywanych w kulcie zbrodniarzy wojennych i morderców Polaków.

Reasumując, prosimy Pana Prezydenta i Panią Premier o wszczęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu:

  • rzetelnego wyliczenia należnego nam od Ukrainy zadośćuczynienia za straty materialne i niematerialne poniesione podczas akcji ludobójstwa ludności polskiej zorganizowanej i przeprowadzonej przez OUN-UPA,
  • umożliwienia ekshumacji i godnego pochówku tysięcy polskich ofiar ukraińskich ludobójstwa,
  • skutecznego powstrzymania zorganizowanej przez władze Ukrainy akcji masowego fałszowania historii i gloryfikacji ukraińskich zbrodniarzy wojennych,
  • zaprzestania wysokiej pomocy finansowej z kieszeni polskiego podatnika na rzecz Ukrainy, do czasu zaniechania przez ten kraj haniebnego procederu gloryfikowania ukraińskich ludobójców narodu polskiego,
  • zapewnienia bezpłatnej pomocy prawnej dla rodzin ofiar ukraińskiego ludobójstwa występujących z roszczeniami wobec Ukrainy.

Budowanie sztucznej przyjaźni polsko-ukraińskiej na fundamencie kłamstwa wołyńskiego, będzie równie skuteczne jak przyjaźń polsko-radziecka na fundamencie kłamstwa katyńskiego. Prosimy, by nie dzielić polskich ofiar II wojny światowej na te „słuszne” zastrzelone niemiecką czy sowiecką kulą i te „mniej słuszne” zatłuczone ukraińską siekierą.

Łączymy wyrazy najwyższego szacunku.

 

 

Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich

w Żarach

Prezes Józef Tarniowy

 

Klub Tarnopolan

Towarzystwa Miłośników Lwowa i

Kresów Płd-Wsch. w Żarach

Prezes dr Krzysztof Kopociński

Zarząd Główny TMLiKPW

 

Profesor Bogumił Grott

 

Profesor Włodzimierz Osadczy

 

Profesor Wiesław Jamrożek

 

Dr hab. Leszek Jazownik prof. UZ

 

Profesor Leszek Jankiewicz

 

Prof. Bogusław Paź

 

Dr Lucyna Kulińska

 

Stanisław Srokowski

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich

w Warszawie

Prezes Witold Listowski

 

Ruch Społeczny

Patriotyczny Polski Przemyśl

Dr hab. Andrzej Zapałowski

 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni

Ukraińskich Nacjonalistów- Oddział Żary

Prezes dr Zbigniew Kopociński

 

Światowy Kongres Kresowian

Prezes Jan Skalski

 

TMLiKPW w Bytomiu

Prezes Danuta Skalska

 

Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków

Pomordowanych na Wołyniu

Prezes Janina Kalinowska

 

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi

Dzierżoniowskiej

Prezes Florian Kuriata

 

Familijne Stowarzyszenie Zbarażan

w Lubinie

Prezes dr Stanisław Tokarczuk

 

Stowarzyszenie Polskich Termopil i Kresów w

Przemyślu

Prezes Stanisław Szarzyński

 

Wiceadmirał rez. Marek Jerzy Toczek

 

Patriotyczny Związek Organizacji

Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Płk rez. Dariusz Raczkiewicz

 

Zygmunt Muszyński

Kożuchów

Zarząd Główny TMLiKPW

 

Jan Tarnowski

Zielona Góra

Zarząd Główny TMLiKPW

 

Związek Polskich Żołnierzy Samoobrony

Kresów Płd.-Wsch.

Prezes Izydor Budzyna

 

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie

Polskich Dzieci Wojny w Olsztynie

Prezes Romuald Drohomirecki

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej-

Oddział w Żarach

Prezes por. w st. spocz. Józef Pienio

 

Stowarzyszenie Kresowian w Lubinie

Prezes dr Stanisław Tokarczuk

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora

Morycko w Moryniu

Prezes dr Dariusz Butrynowski

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych

i Kombatanckich w Warszawie

Wiceprezes Tadeusz Nowacki

 

Przewodniczący Rady Miasta w Głubczycach

Kazimierz Naumczyk

 

Mgr Sławomir Tomasz Roch

Redaktor Kresowego Portalu

 

Iwona Kopańska-Konon

Dokumentalistka zbrodni OUN-UPA

 

Stowarzyszenia Narodowe im. Romana

Dmowskiego we Wrocance

Prezes Grzegorz Gościński

 

Klub Patriotyczny w Warce

Prezes dr Zbigniew Kwiczak

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych

i Kombatanckich w Warszawie

Zdzisław Malinowski

 

Stowarzyszenie Kresowian

w Kędzierzynie-Koźlu

Prezes Witold Listowski

 

Wiesław Tokarczuk

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe

Prezes Piotr Szelągowski

 

Piotr Jaroszczak

Portal „Kresy Wschodnie”, Przemyśl

 

Zbigniew Józef Krajewski

Gniezno

 

Krzysztof Mazur

 

Andrzej Madej

Kraków

 

Tomasz Barczuk

 

Janusz Niedziałek

 

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2018  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl