image1 image2 image3 image4

List do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup ds. Tadeusz Lityński
Biskup Diecezji Zielonogórsko
- Gorzowskiej w Zielonej Górze

Z serca płynące Podziękowania

Wspólnota Kresowian z Żar, Żagania i południa Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, zrzeszona w działających razem: Kresowym Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym im. Orląt Lwowskich, Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, Klubie Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, Kresowym Kole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, nasze Rodziny i Przyjaciele – wraz z życzeniami radości i nadziei wypływającej ze Zmartwychwstania Pana Jezusa – wyrażamy najserdeczniejszą wdzięczność za wspólną modlitwę w niedzielę 18 marca 2018 roku pod żarskim Krzyżem Wołyńskim za niezliczone setki tysięcy Ofiar najokrutniejszego ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich zbrodniarzy z OUN – UPA – kierowanych najczęściej przez wyznawców, w tym duchownych Kościoła Greckokatolickiego. Krzyż Wołyński jest symbolicznym Grobem, Cmentarzem dwustu tysięcy Niewinnych (w tym Księży i Zakonników katolickich), którzy nadal czekają na katolicki Pogrzeb, na wyniesienie Męczenników za Wiarę i Polskę na Ołtarze.

Wielkim dla nas zaszczytem i honorem były odwiedziny Ekscelencji w naszym Domu Kultury Kresowej „Pod Białym Orłem”, w Kresowym Muzeum im. ks. abpa Ignacego Tokarczuka, w Galerii Kresowej. Dziękujemy za poświęcenie Pomnika Żołnierza Polskiego z Kresów i Wygnańców Kresowych, a także Sztandaru Honorowego Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Żarkach Wielkich (jedno z Orląt Lwowskich leży w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie).

I już cieszymy się na nasze przyszłe spotkania w skromnych progach Domu Kultury Kresowej. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję Ekscelencji Pasterza naszej Diecezji.

Żary, dnia 29 marca 2018 roku

Z największym szacunkiem i wdzięcznością

 

 

Dr Zbigniew Kopociński

Prezes SUOZUN

w Żarach

 

Por. Józef Pienio

Prezes ŚZŻAK

w Żarach

 

Dr Krzysztof Kopociński

Prezes Klubu Tarnopolan

TMLiK w Żarach

 

Józef Tarniowy

Prezes KTTK im.

Orląt Lwowskich

w Żarach

 

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2019  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl