image1 image2 image3 image4

Wniosek o pośmiertne uhonorowanie gen. bryg. Romana Abrahama i gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza Orderem Orła Białego.

Żary, 22.07.2018r.

Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Płd.-Wsch. w Żarach

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni
Ukraińskich Nacjonalistów Oddział Żary

Kresowe Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

68-200 Żary ul. Bohaterów Getta 22 B,
68-200 Żary, woj. lubuskie

 

Pan Andrzej Duda

Prezydent RP

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

 

dotyczy: wniosek o pośmiertne uhonorowanie gen. bryg. Romana Abrahama (1891-1976) i gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza (1894-1985) Orderem Orła Białego.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się z wnioskiem o pośmiertne uhonorowanie Orderem Orła Białego gen. bryg. Romana Abrahama i gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Obaj to legendarni Obrońcy Lwowa w listopadzie 1918 roku, którym los nie szczędził trudów i cierpień, jakich doznała nasza ojczyzna w całym XX wieku. Dla wszystkich znających polską historię osoby bohaterskich Generałów są doskonale znane, toteż tylko w paru zdaniach przypomnimy ich sylwetki.

Roman Abraham (1891-1976), doktor prawa Uniwersytetu Lwowskiego (1915), który jednak poświęcił swe życie służbie wojskowej a nie prawniczej. Złotymi zgłoskami zapisał się na kartach ojczystej historii w listopadzie 1918 roku, brawurowo dowodząc sektorem Góra Stracenia podczas Obrony Lwowa. Był tym oficerem, któremu w dniu 22 listopada 1918 roku przypadł honor zerwać z lwowskiego ratusza niebiesko-żółtą flagę ukraińską i zawiesić prawowitą biało-czerwoną, co było symbolem zwycięstwa Obrońców Lwowa. Uczestnik wojny 1920 roku, ranny pod Chodaczkowem. Po zaleczeniu kontuzji organizował pomoc dla III powstania śląskiego. W okresie międzywojennym dzięki ciężkiej pracy i talentowi zrobił błyskotliwą karierę wojskową, w 1938 roku mianowany do stopnia generała brygady. Podczas wojny obronnej 1939 roku dowodził Wielkopolską Brygadą Kawalerii w składzie Armii „Poznań”, ciężko ranny, leczony w warszawskim Szpitalu Ujazdowskim. W październiku 1939 roku aresztowany przez Niemców, do końca wojny przebywał w więzieniach i oflagach. Za wierną służbę ojczyźnie odznaczony m.in.: Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, pięciokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrony Lwowa, Śląskim Krzyżem Powstańczym i wieloma innymi.

Mieczysław Boruta-Spiechowicz (1894-1985), żołnierz II Brygady Legionów Polskich, ranny pod Rarańczą (1915). Podczas Obrony Lwowa w listopadzie 1918 roku odegrał jedną z kluczowych ról jako dowódca II Grupy Operacyjnej, któremu podlegały trzy odcinki: IV Dworzec Główny, V Szkoła Sienkiewicza (legendarna lwowska reduta), VI Podzamcze. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, mimo iż podczas przewrotu majowego 1926 roku opowiedział się po stronie Rządu, zrobił błyskotliwą karierę wojskową. Do stopnia generała brygady awansowany w 1936 roku, dowodził m.in. 22 Dywizją Piechoty Górskiej. W czasie wojny obronnej 1939 roku dowodził Grupą Operacyjną „Bielsko” w składzie Armii „Kraków”. Podczas okupacji aresztowany przez NKWD, przebywał w więzieniu na Łubiance. Po zawarciu układu Sikorski-Majski zwolniony, został dowódcą 5 Wileńskiej Dywizji Piechoty. Za swą wierną służbę ojczyźnie odznaczony m.in.: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, siedmiokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrony Lwowa.

Już tylko sam bohaterski przebieg służby wojskowej predysponowałby tych Generałów do odznaczenia najwyższym polskim orderem, lecz po 1945 roku napisali oni dalszą część swojej legendy tocząc kolejną heroiczną walkę w obronie dewastowanego przez Sowietów Cmentarza Obrońców Lwowa i sprzeciwiając się zakłamywaniu polskiej historii. W sierpniu 1975 roku z inicjatywy obu Panów Generałów odsłonięto w kaplicy Matki Boskiej na Jasnej Górze tablicę ku czci Orląt Lwowskich, przy której obaj zaciągnęli wartę honorową a Prymas Stefan Wyszyński dokonał aktu poświęcenia. 3 maja 1976 roku, jako wyraz protestu wobec odznaczenia przez władze PRL przywódcy ZSRR Leonida Breżniewa Krzyżem Wielkim Orderu Wojennego Virtuti Militari, złożyli swoje własne ordery VM jako wotum ofiarowane Matce Boskiej na Jasnej Górze. Generał Roman Abraham powiedział wówczas: „...Nasze Vota są symbolami ojczystej wiary praojców, godłem dozgonnej wierności Polsce, krwią i honorem znaczone (...) i nic to, że z Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie usunięto czasowo płyty czynu Lwowskich Orląt (...) pozostają one w świadomości społeczeństwa polskiego po wszystkie czasy. Krwi przelanej za ojczyznę zadeptać się nie da. Zawsze wybucha ona, nawet po latach, z siłą dynamitu.” Generalskim Krzyżom Virtuti Militari ofiarowanym Matce Boskiej oddał cześć Prymas Stefana Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła. Niedługo potem Roman Abraham dołączył do swych podkomendnych poległych na Górze Stracenia we Lwowie, choć niestety w tamtym okresie nie mógł być pochowany na zniszczonym Cmentarzu Obrońców Lwowa. Śmierć lwowskiego kolegi nie zahamowała aktywności generała Boruty-Spiechowicza, nadal inicjował akcje przypominające o Obronie Lwowa i dewastacji Cmentarza Obrońców Lwowa, angażował się również w działalność opozycji demokratycznej m.in. ROPCiO i Solidarności.

Obaj niezwykli generałowie, w czasach gdy słowo „Lwów” było zakazane, stanowili bastion polskiej pamięci narodowej. Dzięki takim ludziom, mimo całych dziesięcioleci prób wymazywania Lwowa i Kresów Wschodnich z polskiej historii, nie udało się tego uczynić i nigdy się nie uda. Stanowili znakomity wzorzec prawego i zgodnego z honorem oficera Wojska Polskiego postępowania, bez względu na okoliczności i panujący ustrój. Bronili ojczyzny z bronią w ręku, przelewali za nią krew, ale także prowadzili walkę piórem i słowem, by oszczercom nie udało się wykoślawić naszych dziejów.

Przed Generałami stawał na baczność i oddawał im honor Prymas Tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński i Karol kardynał Wojtyła-Święty Jan Paweł II. W tamtych czasach niemożliwe było uhonorowanie takich bohaterów najwyższym polskim odznaczeniem, teraz jest to możliwe. Apelujemy do Pana Prezydenta, aby zechciał Pan pójść drogą wytyczoną przez Prymasa Tysiąclecia oraz naszego Świętego Jana Pawła II i oddał najwyższą cześć Panom Generałom Abrahamowi i Borucie-Spiechowiczowi odznaczając ich pośmiertnie Orderem Orła Białego. Setna rocznica odzyskania niepodległości jest chyba najlepszą sposobnością, by pokłonić się w ten sposób tym, którzy dla Rzeczpospolitej oddali całe swe życie.

Łączymy wyrazy najwyższego szacunku.

 

 

Klub Tarnopolan

Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Płd-Wsch. w Żarach

Prezes dr Krzysztof Kopociński

Zarząd Główny TMLiKPW

 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni

Ukraińskich Nacjonalistów - Oddział Żary

Prezes dr Zbigniew Kopociński

 

Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich

w Żarach

Prezes Józef Tarniowy

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich

w Warszawie

Prezes Witold Listowski

 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni

Ukraińskich Nacjonalistów

we Wrocławiu

Prezes

Szczepan Siekierka

 

Światowy Kongres Kresowian

Prezes Jan Skalski

 

Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski

 

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

Lublin

Prezes Prof. Włodzimierz Osadczy

 

Wiceadmirał w st.sp. Marek J. Toczek

Wiceprezes Patriotycznego Związku

Organizacji Kresowych i Kombatanckich

w Warszawie

 

Gen.bryg. w st.sp. Zbigniew Szura

Prezes Zarządu Federacji Organizacji

Polskich Pancerniaków

 

Ewa Siemaszko

 

Prof. Bogusław Paź

 

Ruch Społeczny

Patriotyczny Polski Przemyśl

Dr hab. Andrzej Zapałowski

 

Dr Lucyna Kulińska

 

Dr hab. Leszek Jazownik prof. UZ

Zielona Góra

 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków

Pomordowanych na Wołyniu

Zamość

Prezes Janina Kalinowska

 

Przewodniczący Rady Miasta Żary

płk w st.sp. Marian Popławski

 

Familijne Stowarzyszenie Zbarażan

w Lubinie

Prezes dr Stanisław Tokarczuk

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa

w Bytomiu

Prezes Danuta Skalska

 

Zygmunt Muszyński

Kożuchów

Zarząd Główny TMLiK

 

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi

Dzierżoniowskiej

Prezes Florian Kuriata

 

Ks. Antoni Moskal

Borownica

 

Jan Tarnowski

Zielona Góra

Zarząd Główny TMLiKPW

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Bukowińska”

w Zielonej Górze

Prezes Zarządu Głównego

Wilhelm Skibiński

 

Stowarzyszenie 42 Pułku Zmechanizowanego

i 11 Brygady Zmechanizowanej w Żarach

Prezes Krzysztof Polusik

 

Centrum Tradycji Polskich Wojsk

Pancernych w Żaganiu

Kustosz płk rez. Waldemar Kotula

 

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Dyrektor Leszek Kania

 

Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego

w Żarach

Dyrektor Jacek Jakubiak

 

Stowarzyszenie Kresowian w Lubinie

Prezes dr Stanisław Tokarczuk

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej-

Oddział w Żarach

Prezes por. w st. spocz. Józef Pienio

 

Patriotyczny Związek Organizacji

Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Wiceprezes Tadeusz Nowacki

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich

w Warszawie

Prezes Witold Listowski

 

Europejska Unia Uchodźców i Wypędzonych

Przewodniczący

Jan Skalski

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe

Prezes Piotr Adam Szelągowski

 

Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Płd-Wsch.

Oddział Świdnica

Prezes Antoni Jadach

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi

„Razem” w Bieniowie

Henryk Domaradzki

 

Stowarzyszenie Kresy w Pamięci

Węgliniec

Prezes Alfred Janicki

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi

„Razem” w Bieniowie

Prezes Urszula Chomont

 

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie

Polskich Dzieci Wojny w Olsztynie

Prezes Romuald Drohomirecki

 

Marcin Hałaś

poeta, pisarz, dziennikarz

 

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2020  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl