image1 image2 image3 image4

Obroniliśmy Lwów w Żarach-relacja z setnej rocznicy zwycięskiej Obrony Lwowa 1918-2018

 

„Musimy pokazać raz jeszcze, że Lwów jest częścią Polski”

Święty Józef Bilczewski
Metropolita Lwowski.

 

 

22 listopada 2018 roku o godz. 4.45 rano na żarskim rynku rozbrzmiały dźwięki „Marszu Lwowskich Dzieci”, będące wezwaniem Żaran (i nie tylko) na uroczystość setnej rocznicy zwycięskiej Obrony Lwowa 1-22 listopada 1918 roku. Punktualnie o 5.00 rano rozległo się bicie dzwonów wszystkich żarskich świątyń, jako symbol pamięci i szacunku dla czynu Orląt Lwowskich. Godzina nie była przypadkowa, dokładnie sto lat wcześniej oddział „Góry Stracenia”, czyli najdzielniejsi z dzielnych spośród Obrońców Lwowa, zajął lwowski ratusz a jego dowódca por. dr Roman Abraham (późniejszy generał) zerwał z masztu żółto-siną materię i zawiesił jedyną przynależną, tak krajowi jak i miastu, polską flagę państwową. W nawiązaniu do tego sławetnego wydarzenia wywieszono biało-czerwone chorągwie na żarskiej wieży ratuszowej, zaś poczet flagowy wystawiony przez 11. batalion dowodzenia ze składu 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” podniósł flagę państwową na maszt. Organizatorami i pomysłodawcami tej uroczystości byli dr. dr. Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy z Klubu Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (TMLiKPW), zaś współorganizatorem Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich z prezesem Józefem Tarniowym na czele.

Dr Krzysztof Kopociński powitał wszystkich przybyłych gości, którzy w znacznej ilości mimo bardzo wczesnej pory i niesprzyjającej aury (zimno) zjawili się na żarskim rynku, by w ten sposób dać świadectwo swojego patriotyzmu, pamięci i szacunku dla Obrońców Lwowa. Wśród obecnych nie zabrakło gospodyni naszego miasta Burmistrz Danuty Madej, Pełnomocnik wojewody lubuskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Małgorzaty Gośniowskiej – Koli (dla Kresowiaków to przede wszystkim niezłomna wojowniczka o pamięć ofiar ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców i prezes Stowarzyszenia „Huta Pieniacka”), Przewodniczącego Rady Miasta Mariana Popławskiego, Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka oraz naszych kapłanów: ks. Pawła Koniecznego, ks. Krzysztofa Burzyńskiego, ks. Krzysztofa Kwaśnika, ks. Janusza Mikołajewicza. Żarską uroczystość zaszczycił swą obecnością również dyrektor poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Rafał Reczek oraz Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Bolesław Adamik. Nie zabrakło kombatantów z mjr. Eugeniuszem Jaworskim na czele, którym towarzyszyła Prezes żarskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pani Danuta Freder-Kaczmarczyk. Jak zawsze niezawodnie obecni byli wielcy mecenasi sprawy kresowej, Państwo Anna i Eugeniusz Ślawscy w pięknych strojach Cechu Rzemiosł i sztandarem tej zasłużonej instytucji. Przybył także poczet sztandarowy Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej z Prezesem płk.rez. Krzysztofem Polusikiem na czele. Rzeczą godną najwyższego uznania był fakt, że na uroczystości zjawili się także mieszkańcy innych miejscowości, często znacznie odległych od Żar: Poznania, Wschowy, Zielonej Góry, Głogowa, Bieniowa, Biedrzychowic, Żagania i innych. Tutaj na szczególne wyróżnienie zasługuje delegacja Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa” z Jerzym Akielaszkiem na czele. Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Oddziału TMLiKPW z Zielonej Góry, z członkiem Zarządu Głównego tej organizacji i wybitnym działaczem, Janem Tarnowskim. Zjawili się niezawodni Kresowiacy z Bieniowa, reprezentujący Stowarzyszenie „Razem”, wśród których prym wiedli Stanisław i Henryk Domaradzcy oraz Stanisław Zaleszczak. Z wielką radością przyjęto obecność dużej grupy młodzieży przybyłej ze szkoły w Mirostowicach Dolnych- wielkie ukłony dla wspaniałej kadry pedagogicznej, która dba o patriotyczne wychowanie młodzieży, w szczególności Pani Barbary Łozińskiej (szkoda, że tak wspaniałej okazji nie wykorzystują żarskie placówki edukacyjne). Niezwykle podniosłą oprawę zapewnili żołnierze 11. batalionu dowodzenia pod dowództwem ppłk. Dariusza Lesiuka, absolutni profesjonaliści w takiej roli.

Dr Zbigniew Kopociński w krótkim wystąpieniu przypomniał historię Obrony Lwowa w dniach 1-22 listopada 1918 roku podkreślając, że była fundamentem dzieła odzyskiwania przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku, a bez polskiego Lwowa nie byłoby wolnej Polski. W obronie polskiego miasta, w którym 1 listopada 1918 roku ukraińscy separatyści dokonali zbrojnego puczu, stanęło całe miasto: dzieci, młodzież gimnazjalna i studencka, kobiety i starcy. Do legendy przeszli Ci najmłodsi, Orlęta Lwowskie, z których wielu oddało życie za swoje ukochane miasto i niezbywalne prawo Rzeczpospolitej do swego Zawsze Wiernego grodu. Dzięki bezgranicznemu poświęceniu Obrońców Lwowa, ukraińskich napastników udało się wyprzeć z miasta a na ratuszu zawisła biało-czerwona flaga. Na koniec swego wystąpienia dr Z.Kopociński zacytował słowa ówczesnego Arcybiskupa, a obecnie już Świętego Józefa Bilczewskiego, : „Musimy pokazać raz jeszcze, że Lwów jest częścią Polski. Ufajcie Bogu, a odpędzimy nieprzyjaciela”. Szkoda, że współczesne nasze elity, w imię opacznie rozumianej poprawności politycznej, nie chcą o tym pamiętać.

Następnie głos zabrała Małgorzata Gośniowska-Kola, która, gratulując organizatorom tak pięknej uroczystości, przypomniała, że Roman Abraham zasłynął nie tylko jako Obrońca Lwowa, ale także dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w składzie Armii „Poznań” we wrześniu 1939 roku, której żołnierze zasłynęli z akcji zaczepnej przeciwko Niemcom i śmiałego wypadu z zajęciem Wschowy, na terenie ówczesnej III Rzeszy a obecnie miasta będącego siedzibą Stowarzyszenia „Huta Pieniacka”.

Burmistrz Danuta Madej powiedziała m.in.: „22 listopada to symbol miłości ojczyzny i Najwierniejszego jej Miasta Lwowa, to symbol walki o wolność, to również symbol bohaterstwa. Stojąc tu, na tym placu, mówimy, że pamiętamy o Orlętach Lwowskich , które poświęciły swoje życie po to, abyśmy mogli żyć wolni”.

Dr hab. Rafał Reczek odczytał pismo skierowane przez Dyrektora IPN dr Jarosława Szarka do uczestników uroczystości w Żarach, w którym znalazły się znamienne słowa: „Dziś, w setną rocznicę wywieszenia przez por. Romana Abrahama flagi narodowej na lwowskim ratuszu, zwycięstwa Obrońców Lwowa, kluczowego etapu wojny polsko-ukraińskiej, apeluję o wieczną pamięć i nieustającą modlitwę za dusze poległych. Niech wolna Rzeczypospolita nigdy nie zapomni o Waszej walce i zwycięstwie”.

Dowódca 11. batalionu dowodzenia ppłk. Dariusz Lesiuk w swoim wystąpieniu podkreślił, iż „...uczestnicząc w dzisiejszych uroczystościach manifestujemy swą miłość do ojczyzny...”.

Następnie głos zabrał ks. Paweł Konieczny, który modlitwę poprzedził słowami: „Zechciejmy objąć naszą modlitewną pamięcią Tych wszystkich, którzy oddali swoje życie właśnie dla Obrony Lwowa i tamtej części naszej Rzeczypospolitej. Niech dobry Bóg za Ich heroizm, bohaterstwo, patriotyzm (...) Niech Im wynagrodzi Łaską miłosierdzia i życiem wiecznym”. Atmosfera tej niezwykłej chwili, gdy w chłodny, ciemny poranek, przy świetle pochodni, ponad sto osób powtarzało słowa modlitwy, zapadła z pewnością w serca wszystkich uczestników i długo będzie wspominana. Podobnie jak dźwięk dzwonów wszystkich żarskich świątyń o 5.00 rano ku chwale Orląt Lwowskich, który niejednemu z uczestników wycisnął łzę wzruszenia. Za to wszystko organizatorzy kierują serdeczne podziękowania na ręce naszych wspaniałych Kapłanów, w szczególności ks. dziekana Tadeusza Masłowskiego, ks. Pawła Koniecznego, ks. Krzysztofa Burzyńskiego, ks. Krzysztofa Kwaśnika, ks. Janusza Mikołajewicza.

Następnie por. Krzysztof Jędrys odczytał specjalny, przygotowany przez organizatorów uroczystości, Lwowski Apel Pamięci, podczas którego oddaliśmy hołd wszystkim Obrońcom Lwowa ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych bohaterów-Orląt Lwowskich, poszczególnym Odcinkom obrony, Polskiej Wojskowej Służbie Zdrowia, wszystkim zasłużonym dowódcom oraz Nieznanemu Obrońcy Lwowa spoczywającemu w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Kompania honorowa oddała salwę honorową, której echo w listopadowy poranek rozeszło się po całym mieście.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego („Pierwsza Brygada”), odprowadzeniem kompanii honorowej i pocztów sztandarowych.

Ostatnim elementem naszych obchodów było wykonanie pamiątkowej fotografii wszystkich uczestników uroczystości przed żarskim ratuszem, która ma nawiązywać do słynnej fotografii oddziału „Góry Stracenia” por. Abrahama wykonanej sto lat wcześniej właśnie 22 listopada 1918 roku przed lwowskim ratuszem. Podobnie jak „Straceńcy”, uczestnicy uroczystości mieli na lewym rękawie oznakę tych najdzielniejszych z dzielnych spośród Obrońców Lwowa czyli czarną tarczę z trupią czaszką i literami „G” i „S” jak „Góra Stracenia”, zaś rolę kamiennych lwów sprzed lwowskiego ratusza pełnił baner z wizerunkami tych słynnych zwierząt z Cmentarza Obrońców Lwowa i napisem „Leopolis Semper Fidelis Tibi Poloniae” (Lwów Zawsze Wierny Tobie Polsko). Będzie to z całą pewnością niezwykła pamiątka dla wszystkich, którzy nie wahali się poświęcić kilku godzin snu, by oddać hołd Lwowiakom, bo setna rocznica takiego wydarzenia zdarza się tylko raz w życiu. Kto przespał, ma czego żałować!

Pismo do organizatorów i uczestników uroczystości w Żarach skierował Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, w którym znajdujemy słowa: „...w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy (...) szczególne podziękowania kieruję do Organizatorów za wysiłek, jaki włożyli Państwo w przygotowanie tegorocznej uroczystości, za inicjatywę wciągnięcia na maszt przed żarskim ratuszem biało-czerwonej flagi jako symbolu pamięci o czynie Orląt Lwowskich (...) Przyjmijcie Państwo wyrazy podziękowania za pamięć o poległych za Ojczyznę, za trwanie przy wierze i tradycji. a przede wszystkim za wszystkie Państwa inicjatywy na rzecz pielęgnacji polskiej historii oraz narodowego dziedzictwa...”.

Liczne obowiązki służbowe uniemożliwiły przybycie do Żar Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, który w swoim piśmie skierowanym do wszystkich uczestników uroczystości podkreślił rolę stolicy polskich Łużyc w budowaniu postaw patriotycznych: „...Wierne pamięci o polskim Lwowie pozostają dziś kolejne pokolenia Polaków, czego świadectwem jest uroczystość organizowana w Żarach...”.

Organizatorzy obchodów stulecia zwycięskiej Obrony Lwowa dziękują wszystkim tym, którzy pomogli zrealizować to niezwykłe przedsięwzięcie. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do żołnierzy 11. batalionu dowodzenia i ppłk. Dariusza Lesiuka za perfekcyjne przygotowanie i uświetnienie wojskową asystą przebiegu uroczystości. Nisko kłaniamy się także naszym władzom, Burmistrz Danucie Madej, Wójtowi Leszkowi Mrożkowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Marianowi Popławskiemu. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy na ręce wypróbowanych wolontariuszy Justyny Wróbel-Gądek i Tomasza Gądka, którzy z pełnym poświęceniem i zapałem włączyli się w organizację obchodów.

Wszystkim wspaniałym dziennikarzom różnych mediów („Gazeta Lubuska”, „Moja Gazeta”, Radio Zachód, Lwowska Fala Radio Katowice, Radio Maryja, TVP Historia, TVP 3 Gorzów Wlkp.), którzy swą ciężką pracą przyczynili się do przypomnienia o setnej rocznicy Obrony Lwowa i dali świadectwo o obchodach w Żarach bardzo dziękujemy!!! Bez Was Polska mogłaby się nie dowiedzieć o tym magicznym, listopadowym poranku A.D. 2018 na żarskim rynku.

Dziękujemy z całego serca wszystkim uczestnikom uroczystości, szczególnie ciepło tym przybyłym do nas z daleka, jesteśmy przekonani, że było warto. Chwile emocji i wzruszenia, jakie było dane nam przeżyć w tę wspaniałą rocznicę, pozostaną w nas na zawsze.

Z przykrością należy stwierdzić, iż władze naszego kraju niestety nie stanęły na wysokości zadania i nie zorganizowały żadnych centralnych uroczystości, których ranga odpowiadałaby 100. rocznicy Obrony Lwowa. Nie było w tym dniu uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza (Obrońcy Lwowa) z udziałem Prezydenta RP, Premiera RP i pododdziałów reprezentujących wszystkie rodzaje Polskich Sił Zbrojnych. Opacznie rozumiana poprawność polityczna powoduje, że jeden z najpiękniejszych epizodów polskiej historii próbuje się pokryć milczeniem-wstyd! Gdyby to w dziejach USA istniały Lwowskie Orlęta, byłoby już na ten temat kilkaset znakomitych filmów i cały świat by zazdrościł Amerykanom takiej historii. Nam, Polakom, zdarzyło się to naprawdę, do tej pory nie powstał żaden film fabularny o Orlętach Lwowskich a nasi politycy próbują budować przyjazne stosunki polsko-ukraińskie w oparciu o przemilczanie Obrony Lwowa i brak reakcji na gloryfikację zbrodniarzy wojennych przez Ukrainę. To nie tylko krótkowzroczność, ale wielkie marnotrawstwo.

Na froncie walki o pamięć Obrońców Lwowa honoru naszego kraju bronią jedynie środowiska kresowe, które społecznie zorganizowały w wielu miejscach obchody tej znamienitej rocznicy. Z dumą możemy stwierdzić, iż znaczącą rolę odegrały tu Żary, gdzie „obroniliśmy Lwów” po raz kolejny. Możemy obiecać, że nigdy nie złożymy broni w tej słusznej walce.

Wszystkim tym, którzy starają się zakłamywać bądź przemilczać doniosłe wydarzenia z polskiej historii w imię opacznie rozumianej poprawności politycznej, dedykujemy słowa wielkiego Lwowiaka, Mariana Hemara: „...że się nie będę bratał z żadną rodzinną szują, z tych co się Lwowa wyparli i jeszcze zbójom dziękują za to, że nam go ukradli...”.

 

W galerii znajdują się fotografie z uroczystości autorstwa Pana Adama Żyworonka, któremu serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i tak wspaniałe udokumentowanie uroczystości. Zapraszamy do obejrzenia.

Poniżej linki do licznych relacji telewizyjnych, radiowych oraz na łamach wielu gazet.

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2020  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl