Ludobójstwo a nie męczeństwo Protest Kresowian przeciwko próbie fałszowania historii

 

Żary, 22.02.2016

Kresowe Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

im. Orląt Lwowskich

Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Płd.-Wsch. w Żarach

68-200 Żary ul. Bohaterów Getta 22 B,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Andrzej Duda

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

 

dotyczy: projektu ustawy w sprawie ustanowienia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian .

 

Szanowny Panie Prezydencie,

z radością środowiska kresowe przyjęły informację o tym, że Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą, poseł PiS, Pan Michał Dworczyk, przygotował projekt ustawy, która będzie czciła pamięć pomordowanych Kresowian. Niestety, kiedy poznaliśmy brzmienie samego tytułu tego projektu, a także niektóre sformułowania z uzasadnienia, wzbudził on nasz poważny niepokój i sprzeciw.

Na Kresach w latach 1939-1945 miało miejsce ludobójstwo. Dokonali go na Polakach, a także na obywatelach polskich wywodzących się z innych kultur etnicznych, np. ormiańskiej, żydowskiej, czeskiej, mordercy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. To niepodważalny fakt. Poważni badacze problematyki kresowej, historycy i prokuratorzy IPN określili to jednoznacznie. Było to ludobójstwo. Podlegali mu też sami Ukraińcy, którzy nie zgadzali się z obłędną ideologią integralnego nacjonalizmu. Padali ofiarami mordów, tak samo, jak Polacy, Żydzi, czy Ormianie.

W tej sytuacji, kiedy Pan poseł, Michał Dworczyk, złożył w Sejmie projekt ustawy w sprawie ustanowienia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci, z nazwą: Męczeństwa Kresowian, a nie Ludobójstwa Kresowian, uznaliśmy, że podważa on ustalenia historyków i prokuratorów IPN. Pojęcie -męczeństwa - ma charakter opisu literackiego. Natomiast w poważnej ustawie takiego pojęcia nie powinniśmy używać, ponieważ, po pierwsze, nie oddaje ono istoty rzeczy, a po drugie, nie mówi całej prawdy. W tytule ustawy powinno się znaleźć pojęcie – ludobójstwo, jako termin prawny.

Wedle nas, pełne brzmienie nazwy ustawy powinno wyglądać następująco: Ustawa w sprawie ustanowienia 11 Lipca Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Kresowian dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię. Taka nazwa odda historyczną prawdę.

I tak zredagowany tytuł, ostatecznie spełni wieloletnie oczekiwania i nadzieje środowisk kresowych.

Apelujemy do Pana posła Michała Dworczyka i do innych posłów oraz senatorów Najjaśniejszej RP, aby określając w wystąpieniach publicznych masowe zbrodnie na Polakach dokonane przez ukraińskich nacjonalistów, używali zgodnej z prawdą terminologii, czyli słowa: ludobójstwo (wg definicji sformułowanej przez dr. Rafała Lemkina).

Projekt przedstawiony przez Pana posła M. Dworczyka rozmywa odpowiedzialność za konkretną zbrodnię: zaprojektowaną, zorganizowaną i wykonaną przez konkretnych zbrodniarzy z OUN i UPA. Chcemy uniknąć już nie raz stosowanej manipulacji, choćby takiej, jak osławione sformułowanie „czystka etniczna o znamionach ludobójstwa”.

Widzimy w upublicznionym fragmencie uzasadnienia ustawy ukrywanie istotnych sprawców zbrodni, wspomnianych formacji: OUN i UPA. Ze zbitki językowej w sformułowaniu: „Szczególnie dramatycznym piętnem w XX wieku odcisnął się(…) totalitaryzm rosyjski, niemiecki oraz integralny nacjonalizm ukraiński”, nie wynika, kto na Kresach dokonał zbrodni ludobójstwa. A my wiemy, kto i powtarzamy, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia. I pragniemy, by ta prawda została wyraźnie wyartykułowana. Nie mieszajmy porządków historycznych i problemów dotyczących innych kart dziejowych.

Apelujemy do wszystkich Parlamentarzystów, Polityków i Ludzi uczciwych, aby na 73 rocznicę bestialskiego ludobójstwa Polaków dokonanego przez banderowców, przyjąć właściwą ustawę, oddającą w sposób prawdziwy i godny cześć ponad 200 tysiącom pomordowanym rodakom i ustanowić 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Kresowian dokonanego przez OUN-UPA.

Byłoby wielce wskazane wywieszenie w tym dniu na budynkach administracyjnych biało-czerwonych flag z kirem.

Pojednanie polsko-ukraińskie jest potrzebne, nie możemy go jednak budować na fundamencie kłamstwa i fałszu. Pomostem łączącym nasze narody jest historia Sprawiedliwych Ukraińców, ludzi honoru i odwagi, którzy byli mordowani przez banderowców za pomoc udzielaną zabijanym Polakom. Szkoda, że Pan poseł Michał Dworczyk nie podjął tego wątku. Polskie władze winne wyrazić dla tych bohaterów podziękowanie i szacunek, czego do tej pory ani Polski Rząd, ani Polski Parlament nie uczyniły. Jedynie Kresowianie pamiętają o tych bohaterach, fundując w swych środowiskach tablice z ich nazwiskami i corocznie wspominając ich czyny przy uroczystych apelach w rocznicę tego bestialskiego ludobójstwa.

Kresowian zabijano dwukrotnie, raz banderowskimi siekierami, a drugi raz przez brak pamięci i fałszowanie historii. Nie pozwólmy, by byli zabijani przez złą ustawę po raz trzeci. Zasługują bowiem na całą prawdę

Łączymy wyrazy najwyższego szacunku.

 

 

Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich

w Żarach

Prezes Józef Tarniowy

 

Klub Tarnopolan

Towarzystwa Miłośników Lwowa i

Kresów Płd-Wsch. w Żarach

Prezes dr Krzysztof Kopociński

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich

w Warszawie

Prezes Witold Listowski

 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni

Ukraińskich Nacjonalistów

Wrocław

Prezes zarządu Szczepan Siekierka

 

Stanisław Srokowski

Wrocław

 

Dr Andrzej Zapałowski

Przemyśl

 

Związek Polskich Żołnierzy Samoobrony Kresów

Południowo-Wschodnich

Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Żarach

Izydor Budzyna

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych

i Kombatanckich w Warszawie

Prof. dr hab. Leszek Jazownik

 

Związek Konfederacji Polski Niepodległej

z lat 1979-89

Prezes Krzysztof Bzdyl

 

Stowarzyszenie im.Piotra Michałowskiego

Przemyśl

Józef K. Kalinowski

 

Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich

Wiceprezes Daniel Jan Potocki

 

Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków

Pomordowanych na Wołyniu

w Zamościu

Prezes Janina Kalinowska

 

Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny”

Racibórz

Prezes Józef Sadowski

 

Porozumienie Orła Białego

Przewodniczący Wojciech Orawiec

 

Stowarzyszenie Obrońców Pamięci

Orląt Przemyskich w Przemyślu

Prezes Stnisław Żółkiewicz

 

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej

Prezes Edward Bień

 

Strażnicy Pamięci Ziemi Zgorzeleckiej

Prezes Janina Słabicka

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Okręg Zamość

Prezes Stanisław Żytecki

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych

i Kombatanckich w Warszawie

Wiceprezes Tadeusz Nowacki

 

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

w Żarach

Prezes Danuta Freder-Kaczmarczyk

 

Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Płd-Wsch.

Oddział Świdnica

Prezes Antoni Jadach

 

Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów

Ruch Kontroli Władzy

Oddział Wałbrzych

Przewodniczący Ryszard Jordan

 

Stowarzyszenie Kresowian

Kędzierzyn-Koźle

Prezes Witold Listowski

 

Stowarzyszenie Rodzin

"Polska Pamięć i Tożsamość"

Góra Kalwaria

Prezes Marcin Gwardys

 

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie

Polskich Dzieci Wojny

Romuald Drohomirecki