image1 image2 image3 image4

Pismo do Prezydenta RP w sprawie zakazu umów partnerskich z miastami banderowskimi

 

Żary, 30.01.2017 r.

Kresowe Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

im. Orląt Lwowskich

Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Płd.-Wsch. w Żarach

68-200 Żary ul. Bohaterów Getta 22 B,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Andrzej Duda

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

 

dotyczy: wniosek o wprowadzenie w polskim prawodawstwie zakazu podpisywania umów partnerskich przez krajowe jednostki samorządowe z miejscowościami zagranicznymi, w których gloryfikuje się ludobójców narodu polskiego i zbrodniarzy wojennych.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

środowiska kresowe czują się w patriotycznym obowiązku wystąpić z wnioskiem do władz wykonawczych i ustawodawczych RP o opracowanie w trybie pilnym odpowiednich rozporządzeń prawnych zabraniających władzom samorządowym podpisywania umów partnerskich z zagranicznymi miejscowościami, w których gloryfikowani są ludobójcy narodu polskiego czy zbrodniarze wojenni. Doświadczenia ostatnich lat jasno pokazują, że nie wszyscy polscy samorządowcy są na tyle świadomi, wykształceni i uczciwi, by nie czynić rzeczy niegodnych, za jakie uważamy bratanie się z gloryfikatorami morderców naszych krewnych na Kresach Wschodnich. Wystarczy wspomnieć, że miastem bliźniaczym dawnej stolicy, decyzją Rady Miasta Krakowa, jest Kijów, w którym główne ulice noszą miana osób odpowiedzialnych za ludobójstwo ludności polskiej (Stepan Bandera, Roman Szuchewycz) i gdzie znajdują się pomniki tych zbrodniarzy. Podobna sytuacja dotyczy Lwowa, obecnie wręcz zaśmieconego banderowskimi upamiętnieniami niemal na co drugiej ulicy. Czy Radni Krakowa podpisaliby taką umowę, gdyby współczesna Rada Berlina wystawiła pomnik Hitlerowi a w centrum miasta byłby Adolf Hitler Platz? Pytanie z pozoru retoryczne, dla nas Kresowian, nie ma najmniejszej różnicy między ludobójcą niemieckim, sowieckim a ukraińskim, toteż nie rozumiemy relatywizowania zbrodni i dzielenia ofiar na te „lepsze” zastrzelone niemiecką czy sowiecką kulą i te „gorsze” zatłuczone banderowską siekierą. Gdy polscy radni w ten sposób traktują ofiarę życia naszych krewnych, czujemy się obywatelami drugiej kategorii, choć to Kresowiacy ponieśli największe straty i zawsze stali przy Bogu i Ojczyźnie. Szczególnie bolesne, gdy to samorządowcy z miast i powiatów zamieszkiwanych obecnie w większości przez Kresowian z powodu nieświadomości, niedostatków wiedzy historycznej, bywa z powodów czysto materialnych, podejmują decyzje o podpisywaniu umów partnerskich bez wcześniejszej weryfikacji ukraińskich partnerów. Wstyd przyznać, ale Zielona Góra (woj. lubuskie) i cały powiat nowosolski (miejsce ekspatriacji ludzi z tarnopolskiego czy lwowskiego) nie czują dyskomfortu ani nie wyrażają żądania od rzekomo „bratniego” Iwanofrankiwska (dawniej Stanisławów) zaprzestania jawnej gloryfikacji Bandery czy Szuchewycza, co odbywa się tam bez żadnego zażenowania.

Instytucja miast partnerskich jest jak najbardziej godna pochwały, w założeniu służy rozwojowi współpracy na wielu płaszczyznach (gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej etc.) oraz pogłębieniu dobrych relacji dwustronnych. Oparta jest na przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (rozdział 2 art. 7.1, pkt. 20 i art. 18.2, pkt. 12a) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Jeżeli przez międzynarodowe zrzeszenie uznać związek dwóch miast partnerskich, to w myśl ostatniego z wymienionych aktów prawnych, polska miejscowość może zawrzeć taką umowę jedynie zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, priorytetami polityki zagranicznej państwa polskiego i jego międzynarodowymi zobowiązaniami. Rodzinom ofiar zamordowanym przez ukraińskich zbrodniarzy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), ukraińskiej 14 Dywizji SS-Galizien trudno byłoby doprawdy uwierzyć, iż priorytetami polskiej polityki zagranicznej jest przemilczanie i zakłamywanie ludobójstwa ludności polskiej dokonanego przez Ukraińców lub nawet gloryfikacji osób odpowiedzialnych za te masowe mordy (choć postawa niektórych polskich polityków pozwala mieć w tym względzie uzasadnione wątpliwości).

Zwracamy się z gorącą prośbą o dokonanie w trybie pilnym odpowiednich zmian w przepisach wykonawczych zobowiązujących władze samorządowe, aby przed podpisaniem umowy partnerskiej z obcą miejscowością dokonały jej weryfikacji pod kątem gloryfikacji ludobójców narodu polskiego, jednocześnie zobowiązując polskie placówki dyplomatyczne do udzielania niezbędnej pomocy. Jednocześnie należałoby określić jasny i czytelny zakaz zawierania takich umów lub nakaz ich wypowiedzenia w przypadku zaistnienia faktu gloryfikacji ludobójców narodu polskiego przez daną jednostkę samorządową. Znakomity przykład godnej postawy w tym ostatnim względzie wykazali Radni Nowej Sarzyny z województwa podkarpackiego, którzy w dniu 26 września 2016 r. zawiesili umowę o partnerstwie z miejscowością Dolina, co wynikało z faktu nadania przez to ukraińskie miasto tytułu Honorowego Obywatela Stepanowi Banderze. Niestety nie wszyscy samorządowcy dysponują tak rozwiniętym poczuciem patriotyzmu, część kompletnie nie rozumie problemu, toteż nakaz prawny nakładający obowiązek przyzwoitego zachowania wydaje się być konieczny.

Łączymy wyrazy najwyższego szacunku.

 

 

Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich

w Żarach

Prezes Józef Tarniowy

 

Klub Tarnopolan

Towarzystwa Miłośników Lwowa i

Kresów Płd-Wsch. w Żarach

Prezes dr Krzysztof Kopociński

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich

w Warszawie

Prezes Witold Listowski

 

Ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski

Kraków

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych

i Kombatanckich w Warszawie

Prezes Witold Listowski

 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni

Ukraińskich Nacjonalistów

we Wrocławiu

Prezes Zarządu Głównego

Szczepan Siekierka

 

Ruch Społeczny

Patriotyczny Polski Przemyśl

Dr Andrzej Zapałowski

 

Ewa Siemaszko

Warszawa

 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni

Ukraińskich Nacjonalistów

Oddział Żary

Prezes dr Zbigniew Kopociński

 

Dr Lucyna Kulińska

Kraków

 

Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków

Pomordowanych na Wołyniu

w Zamościu

Prezes Janina Kalinowska

 

Stowarzyszenie „ Huta Pieniacka”

Prezes Małgorzata Gośniowska-Kola

 

Stanisław Srokowski

Wrocław

 

Prof. Bogusław Paź

Wrocław

 

Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Orląt

Przemyskich w Przemyślu

Prezes Stanisław Żółkiewicz

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych

i Kombatanckich w Warszawie

Prof. dr hab. Leszek Jazownik

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa

i Kresów Płd-Wsch

Oddział Zielona Góra

Prezes Jan Tarnowski

 

Światowy Kongres Kresowian

Prezes Jan Skalski

 

Familijne Stowarzyszenie Zbarażan

Prezes dr Stanisław Tokarczuk

 

Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Płd-Wsch.

Oddział Świdnica

Prezes Antoni Jadach

 

Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Płd-Wsch.

Oddział Bytom

Danuta Skalska

 

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej

Prezes Edward Bień

 

Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Płd-Wsch.

Oddział Kożuchów

Prezes Zygmunt Muszyński

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich

w Warszawie

Wiceprezes Tadeusz Nowacki

 

Stowarzyszenie Kresowian

Kędzierzyn-Koźle

Prezes Witold Listowski

 

Mgr Sławomir Tomasz Roch

Zamość

 

Związek Polskich Żołnierzy Samoobrony Kresów

Południowo-Wschodnich

Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Żarach

Izydor Budzyna

 

Związek Wypędzonych z Kresów II RP

Bytom

Danuta Skalska

 

Profesor Wiesław Jamrożek

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

Żary

 

 

Otrzymują:

  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda
  • Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Szydło
  • Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński
  • Marszałek Senatu RP Pan Stanisław Karczewski
  • Prezes PiS Jarosław Kaczyński
  • Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Pan Ryszard Terlecki
  • Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Kukiz’15 Pan Paweł Kukiz
  • Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Pan Władysław Kosiniak-Kamysz
  • Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Nowoczesna Pan Ryszard Petru
  • Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska Pan Grzegorz Schetyna

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2020  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl