image1 image2 image3 image4

Żary uczciły pamięć bestialsko pomordowanych Rodaków 11 lipca 2017 r. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.

 

W dniu 11 lipca 2017 r. minęła 74. rocznica „krwawej niedzieli” czyli apogeum ludobójstwa ludności polskiej (i nie tylko) na terenie Kresów Wschodnich II RP, które zorganizowała i przeprowadziła zbrodnicza Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). W wyniku masowych mordów życie straciło ponad 200 tysięcy Polaków (są to dane szacunkowe, gdyż ze względu na nieprzychylny stosunek władz ukraińskich niemożliwe jest na dzień dzisiejszy przeprowadzenie ekshumacji i godny pochówek), tysiące Żydów, Ormian, Rosjan, Węgrów, Czechów, Słowaków i Cyganów. Z rak oprawców banderowskich ginęli również przyzwoici Ukraińcy, którzy nie dali się omotać nienawistnej ideologii i stanęli w obronie swoich polskich sąsiadów. Ziemia Lubuska zamieszkana jest w dużej mierze przez Kresowian ekspatriowanych z Kresów Wschodnich II RP i ich potomków, toteż o rocznicy „krwawej niedzieli” i pomordowanych bestialsko rodakach zawsze się tutaj pamięta.

11 lipca 2017 r. po raz pierwszy w ramach oficjalnych, państwowych obchodów (uchwała ustanawiająca święto przyjęta została przez Sejm RP 22 lipca 2016 r.) Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP mieliśmy możność oddać hołd bestialsko pomordowanym Rodakom. Główne uroczystości poprzedziło złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Ofiar Ludobójstwa Dokonanego przez OUN-UPA na placu przy kościele pw.św. Józefa oraz przy tablicy poświęconej Zygmuntowi Rumlowi-emisariuszowi polski podziemnej delegowanemu na rozmowy z Ukraińcami, który został rozerwany przez nich końmi. Kolejnym punktem obchodów było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy pamiątkowej dla uhonorowania „Sprawiedliwych Ukraińców” przy ulicy Podwale w Żarach.

Główna część uroczystości rocznicowych miała miejsce na Cmentarzu Komunalnym w Żarach przy ulicy Szpitalnej. Rozpoczęła się punktualnie o godz. 12.00 wyciem syren alarmowych włączonych na apel Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich dla uczczenia wszystkich pomordowanych. Po złożeniu meldunku generałowi Stanisławowi Czosnkowi dowódcy 11 LDKPanc. im.Króla Jana III Sobieskiego o gotowości asysty honorowej rozległ się hymn państwowy. Na zaproszenie organizatorów czyli KTTK im. Orląt Lwowskich w Żarach Klubu Tarnopolan TMLiKPW w Żarach oraz żarskiego oddziału SUOZUN przybyło wielu gości, zarówno z Żar, jak i całej Ziemi Lubuskiej. Naszą uroczystość uświetnili żarscy kapłani wśród których nie zabrakło ks. Tadeusza Masłowskiego, ks. Krzysztofa Burzyńskiego a także nowego proboszcza Parafii Wojskowej w Żaganiu ks.kmdr.por. Radosława Michnowskiego. Ucieszyliśmy się z obecności posła Jacka Kurzępy, który podobnie jak w zeszłym roku zjawił się oddać hołd pomordowanym. Wojewodę lubuskiego reprezentowała Doradca Wojewody ds. organizacji pozytku publicznego a jednocześnie radna wojewódzka i prezes Stowarzyszenia „Huta Pieniacka” Małgorzata Gośniowska-Kola., obecni byli przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych naszego regionu, organizacji kresowych i kombatanckich, Zawodowej i Ochotniczej Straży Pożarnej i wielu innych. Szczególnie cieszyła obecność byłych żołnierzy oddziałów Samoobrony i Armii Krajowej broniącej Polaków przed zbrodniarzami z OUN-UPA oraz niezawodnego, zawsze obecnego na wszelkich patriotycznych uroczystościach Stowarzyszenia „Razem” ze wsi Bieniów.

Prezes Klubu Tarnopolan TMLiKPW dr Krzysztof Kopociński powitał wszystkich zebranych, w krótkim wystąpieniu przypomniał genezę ustanowionego w rocznicę „Krwawej Niedzieli” święta i przybliżył kilka faktów dotyczących mordów na Polakach dokonanych przez Ukraińców. Dr K.Kopociński domagał się w imieniu Kresowian doprowadzenia do ekshumacji i godnego pochowania wszystkich Polaków pomordowanych przez Ukraińców i spoczywających na Ukrainie w dołach śmierci, bez znaku krzyża jak padła zwierzęta. Polska do tej pory nie zachowała się „jak trzeba” cytując słowa Inki, pozostawiając bez grobów Rodaków, którzy zginęli tylko za to, że byli Polakami. Na Ukrainie w dalszym ciągu trwa haniebna gloryfikacja ludobójców, buduje się pomniki takim zbrodniarzom jak Szuchewycz czy Bandera a pomordowani Polacy nie mogą doczekać się chrześcijańskiego pochówku Prezes Kopociński domagał się także ustawy penalizującej ideologię banderowską jak również penalizacji dla ludzi negujących ludobójstwo dokonane przez Ukraińców, aby „kłamca wołynski” Piotr Tyma i jemu podobni odpowiadali karnie za publiczne zaprzeczanie zbrodni dokonanej przez Ukraińców. Na koniec podziękował fundatorom Krzyża Wołyńskiego Annie i Eugeniuszowi Ślawskim oraz wszystkim, którzy przyczynili się do ustanowienie święta w hołdzie pomordowanym.

Następnie głos zabrali nasi goście, Prezes Małgorzata Gośniowska-Kola w imieniu Wojewody podziękowała za wieloletnie działania żarskich Kresowian w walce o prawdę o ludobójstwie, za organizację uroczystości i godne uczczenie ofiar ukraińskiego ludobójstwa, osobiście wyrażając wielką radość z tego, że udało się nam wspólnie wywalczyć to święto (wszak Pani Prezes była na pierwszej linii naszego frontu walki o pamięć). Poseł Jacek Kurzępa przypomniał, iż zeszłoroczne słowa krytyki Kresowian, jakie usłyszał tu pod „Krzyżem Wołyńskim” poskutkowały i posłowie 22 lipca 2016 r. uchwali ustanowienie dzisiejszego święta, dzięki czemu mógł do nas przybyć i podziękować za naszą wielką determinację. Słowa oddające cześć pomordowanym usłyszeliśmy z ust generała Stanisława Czosnka oraz wicestarosty Małgorzaty Issel.

Następnie ks. Tadeusz Masłowski odmówił modlitwę w intencji Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Po czym głos zabrał Przewodniczący Sejmiku Lubuskiego Czesław Fiedorowicz, który podziękował za pamięć o pomordowanych i organizację całej uroczystości. Następnie poinformował, iż Sejmik Lubuski uhonorował za wybitną działalność na rzecz ochrony zdrowia i ogromne społeczne zaangażowanie doktorów Krzysztofa i Zbigniewa Kopocińskich odznaką „Za zasługi dla województwa lubuskiego” .Dekoracji dokonał sam Przewodniczący wyrażając podziękowanie i życząc dalszych sukcesów.

Kolejną częścią uroczystości było odczytanie apelu poległych a kompania Wojska Polskiego oddała salwę honorową. Delegacje organizacji, stowarzyszeń i instytucji złożyły wiązanki kwiatów. „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego” zakończyła uroczystość.

Końcowa odsłona rocznicowych obchodów miała miejsce o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Ratusza gdzie odbył się panel dyskusyjny pt. „ Budowanie kultu ludobójców na Ukrainie w kontekście bezpieczeństwa Polski”. Znakomitym prelegentem i moderatorem był Profesor Bogusław Paź, który w znakomity sposób przedstawił zagrożenia wynikające z szerzenia ideologii banderowskiej i możliwości działań naprawczych. Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja, która mieszkańcom Żar dodała otuchy i zagrzała do dalszej walki o prawdę. Zachęcamy wszystkie środowiska kresowe, aby na swoich cmentarzach postawić takie „Krzyże Wołyńskie”, by w całej Polsce, tam gdzie obecnie los rzucił Kresowian, znalazły się na nekropoliach symboliczne groby naszych pomordowanych krewnych. Niech będą miejscem pamięci rodzin ofiar, punktem edukacji dla mniej świadomych i wyrzutem sumienia polskich polityków.

Wybitny kapłan, patriota i niestrudzony działacz na rzecz właściwego upamiętnienia ofiar ukraińskich nacjonalistów ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski powtarza często: „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”. Pamiętajmy!

Asystowała kompania honorowa 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. HWK Stanisława Żółkiewskiego oraz liczne poczty sztandarowe, w tym m.in. ponad 100-letni sztandar KTTK im. Orląt Lwowskich, sztandar SP

 

Zapraszamy do Galerii na fotorelację z uroczystości:

 

Relacje z uroczystości w mediach:

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2018  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl