Festiwal Wielkie Bałakanie

Kontynuując piękną tradycję rozsławiania polskiej pieśni kresowej, wspierania działalności kulturowej folklorystycznych zespołów śpiewaczych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego Polaków ze Lwowa, Wilna, Podola, Nowogródczyzny, Polesia, Pokucia, Wołynia oraz Bukowiny KTTK corocznie zaprasza na Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie” – święto muzyczne Polski Kresowej w Żarach.

Na Festiwalu występują przede wszystkim wysoko cenieni laureaci z lat poprzednich oraz Goście z Kresów (zespoły śpiewaczy, chóry, soliści - razem bywa około 600 artystów!). Koncertom na żarskim Rynku towarzyszą msze święte, korowód, wystawy, biesiady kresowe i kiermasze wydawnictw kresowych (także fonograficznych).

 

Szczegółowe informacje o XVII Ogólnopolskim Festiwalu Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie” 2015 w Żarach udostępnimy już wkrótce!

 

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2020  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl