REGULAMIN KONKURSOWY XV. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU POLSZCZYZNY I PIEŚNI KRESOWEJ „ WIELKIE BAŁAKANIE” Żary 13-14 czerwca 2015r.
 
 1. Uczestnicy: soliści, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry (w dwóch grupach wiekowych):
  • dzieci i młodzież szkolna,
  • osoby dorosłe,
 2. Przegląd konkursowy odbędzie się 18 czerwca 2016 roku w godzinach 11:30-19:00 - Scena na RYNKU przy RATUSZU W ŻARACH
 3. Wykonawcy przedstawiają utwory muzyczne o tematyce kresowej:
  1. Soliści po jednym utworze – czas trwania do 4 minut,
  2. Zespoły i chóry przedstawiają utwory o łącznym czasie trwania do 12 minut,
  3. Pieśni i piosenki powinny być dostosowane do wieku i możliwości wykonawców oraz prezentowane w języku polskim, z zachowaniem stylistyki kultury kresowej,
  4. dodatkowo nagradzane mogą być zespoły biorące udział w konkursie Mistrz – Uczeń (polegającym na przekazaniu kultury muzycznej Kresów młodemu pokoleniu Polaków),
 4. Kandydaci przesyłają do dnia 16 maja 2016 r. kartę zgłoszenia konkursowego na adres biura organizacyjnego Festiwalu.
 5. Rada Artystyczna powołana przez Organizatorów oceniać będzie:
  1. umiejętności wokalno-instrumentalne,
  2. dobór repertuaru,
  3. ogólny wyraz artystyczny,
  4. preferowane będą autentyczne polskie pieśni kresowe, wierności kresowemu dialektowi.
 6. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek w sobotę i niedzielę, nagłośnienie, scenę, garderoby oraz oświetlenie,
 7. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży, kosztów noclegów oraz instrumentów muzycznych,
 8. Rada Artystyczna zastrzega interpretację regulaminu i decyzję o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Festiwalu.

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2020  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl