U Kresowian na polskich Łużycach

Mija kolejna kadencja naszego wyjątkowego Kresowego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w Żarach, w lutym 2016 – go roku czeka nas jubileusz 10-lecia bogatej działalności, którą znają wszystkie środowiska kresowe w Polsce, znają nas Polacy na Podolu, Polesiu, Ziemi Wileńskiej i Bukowinie. Od maja 2003- go, roku kiedy w PTTK zakładaliśmy pierwszy Klub Tarnopolan, zapracowaliśmy rzetelnie na dobre imię i zaufanie społeczne. Wspomnijmy tu Tych wybitnych Kresowian, którzy w okresie kadencji odeszli do wieczności: Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk, Ksiądz Prałat Tadeusz Dobrucki, Mirosław Olszański, Janina i Michał Wolańscy, Włodzimierz Bogucki. Uczcijmy Ich krótką modlitwą „Wieczne odpoczywanie …”.

Do fundamentalnych, konsekwentnie realizowanych statutowych celów od ośmiu lat należą:

 • ochrona polskiego dziedzictwa narodowego, przekazywanie pamięci historycznej i rodzinnych tradycji kresowych, obrona Prawdy o Ludobójstwie na Kresowych Polakach, budowa pomników;
 • wspieranie i popularyzowanie polskiej kultury kresowej i jej twórców;
 • krzewienie krajoznawstwa kresowego, aktywnego wędrownictwa;
 • utrzymywanie więzi i pomoc Polakom na Wschodzie;
 • prowadzenie i wzbogacanie Muzeum, Biblioteki i Galerii Kresowej;
 • pomoc Szkołom i Nauczycielom w uczeniu kresowego krajoznawstwa zwłaszcza poprzez konkursy, lekcje historii, festiwale i recytacje;
 • integracja środowiska Kresowian, duchowe i materialne wsparcie dla Nich.

Tak jak wszyscy Polacy, martwimy się wojną na Ukrainie, prześladowaniami Polaków na Litwie i Białorusi. Zarząd KTTK poprosił Zebranie o przyjęcie „ Stanowiska” odzwierciedlającego nasze troski i życzenia (załącznik). Pamiętamy też o statutowym zapisie kierowania się katolicką nauką społeczną, pozostawioną nam zwłaszcza przez Świętego Jana Pawła II. Nie godzimy się na demontowanie rodziny, gender, eutanazję, kazirodztwo, bluźniercze spektakle, koncerty i wystawy, ograniczanie wolności sumienia, wyznania i poglądów, zawłaszczanie mediów przez „meainstrim”.

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze KTTK im. Orlat Lwowskich w Żarach w dniu 10 kwietnia 2010 roku wybrało Zarząd w składzie: Józef Tarniowy – prezes, Wojciech Cygańczuk – wiceprezes, Adam Jan Masiowski – sekretarz, Izydor Budzyna – skarbnik, Małgorzata Budzianowska – której powierzono sprawy programowe Kalendarza Imprez, współpracę ze szkołami i stronę internetową, Ryszard Masłowski – któremu powierzono nadzór i rozwój Muzeum Kresowego, ewidencję i inwentaryzację mienia PTTK, Władysław Kościcki – który miał organizować transport, kresowe pielgrzymki i wycieczki, Michał Morżak – któremu powierzono współpracę z władzami, współorganizację świąt państwowych i kresowych, Wanda Siwak – odpowiedzialna za wystawy w Galerii Kresowej, nadzór nad Bibliotekami i Kuchniokawiarnią. Przy 60 - ciu przedsięwzięciach programowych rocznie, przy pomnażającym się mieniu KTTK i bogatej współpracy – to ogrom pracy i odpowiedzialności dla garstki wolontariuszy, pokonujących też osobiste przeszkody. W trakcie kadencji z członkowstwa w Zarządzie zrezygnowali Władysław Kościcki i Michał Morżak, obowiązków Sekretarza nie podjął Adam Jan Masiowski. Krótką przygodę z funkcją Sekretarza przeżyła tez Danuta Tecław – życzymy Jej powrotu do zdrowia. Zgodnie z § 12 Statutu Zarząd dokooptował do swojego składu Edwarda Kondratiuka – który (po wyprowadzce do Lipinek Łuż. i rezygnacji Izydora Budzyny) – z ogromnym zaangażowaniem przejął obowiązki Skarbnika i Gospodarza Domu Kresowego. Bardzo przeżyliśmy śmierć najpierw Członka Komisji Rewizyjnej Michała Wolańskiego, a rok później Przewodniczącego Sądu Honorowego Mirosława Olszańskiego. Zarząd Towarzystwa wykonał z nawiązką statutowe obowiązki wynikające z uchwał programowych – a to oznacza ze kilkoro z nich pracowało za kolegów i koleżankę – którym zdrowie, praca, rodzina – nie pozwalała na większą aktywność. W czasie kadencji Zarząd odbył 109 posiedzeń, a członkowie Zarządu istotnie różnili się chociażby swoją obecnością : od 102 - ch do 25 - ciu, ale nie miejsce tu na personalia. Zarząd jako Organ zarządzający Towarzystwa dobrze wypełnił swoje obowiązki.

Z zażenowaniem i smutkiem odnotować trzeba też, iż złaknieni sławy pseudodziałacze zawłaszczyli założone przez nas Koło „Wspólnoty Polskiej”, które miało pomagać w przyjazdach polskich zespołów śpiewaczych z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy. Zamiast tego podczas „Wielkiego Bałakania” organizują „spotkania muzyczne” w Złotniku, finansuje przyjazdy Ukraińców, a dla Kresowych artystów polskich nie ma pieniędzy. A jadąc do Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia, Warszawy, w mediach i ulotkach wyborczych, chwalą się naszym Muzeum, naszymi Rajdami po Łużycach, naszymi lekcjami historii, konkursami krajoznawczymi, naszym Festiwalem Pieśni Kresowej, czy licznymi Pomnikami. Panowie! Nie dość, że rozbijacie środowisko Kresowe, to jeszcze chwalicie się nie swoją pracą!. Nie stać was na własne projekty?.

Spośród 260 - ciu imprez programowych, które Towarzystwo Orląt Lwowskich zorganizowało w okresie kadencji i które chlubnie zapisują się w pamięci Żaran, Lubuszan i Gości z daleka, proszę pozwolić na przypomnienie choć kilku:

 • Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie”- już 10 edycji w Żarach, a co roku gościmy ok. 40 Chórów i Zespołów, 600 artystów. Czy nie czas na wydanie kresowego śpiewnika i płyty festiwalowej?,

 • Wojewódzkie Konkursy Krajoznawcze dla Młodzieży „Poznajemy Ojcowiznę Kresową i Budujemy Makiety Zabytków Kresowych” – dokładnie za miesiąc będziemy wręczać nagrody już po raz siódmy. 100 – 140 prac literackich imakiet rocznie, tyluż zaangażowanych nauczycieli, jeszcze więcej uczniów – a przy okazji ileż rodzinnych wspomnień i wydobytych dokumentów. Propozycji dla dzieci i młodzieży mamy więcej: Powiatowe Konkursy Poezji Kresowej, Międzyszkolne Sejmiki Krajoznawcze o Wybitnych Polakach Kresowych, Lekcje Historii Kresowej w naszym Muzeum Kresowym, Rowerowe Rajdy „3-Majowa Jutrzenka Tarnopolan”.

 • od ośmiu lat Ogólnopolskie Rajdy Samochodowe po Łużycach „Szlakiem Bitew, Cmentarzy i Pomników Kresowych Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego”, a przy tej okazji bliska współpraca z Serbołużyczanami przy organizacji w Żarach Dni Kultury Serbołużyckiej, zainspirowaniu Gabinetu Łużyckiego i Oddziału Towarzystwa Polsko – Serbołużyckiego w Żarach.  A przed nami publikacja powieści pisarza łużyckiego.

 • Również od ośmiu lat, od Światowego Zjazdu Tarnopolan w Żarach, dużym wydarzeniem są Dni Kresowe w Jasieniu. Do Jasienia jeździmy uczyć się jak skutecznie mogą ze sobą współpracować Kresowianie, Szkoły, Kościół, Sybiracy, Władze i Media. I warto przypomnieć naszą Uchwałę sprzed 9-ciu laty, która nie straciła na aktualności.

Trwałym wkładem Kresowian z KTTK im. Orląt Lwowskich w budowę gmachu Kultury Polskiej są nasze liczne publikacje i Pomniki, że przypomnę:

 • Kamienna Tablica Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej walczących na Kresach (operacja „Burza” i „Ostra Brama”) oraz Powstańców Warszawskich, wraz z posadzeniem Drzewa K.K.Baczyńskiego Lwowiaka z pochodzenia , Żary, dnia 15.08.2014 roku),
 • Kamienna Tablica Pamięci Ofiar Ludobójstwa OVN-UPA wraz z posadzeniem Dębu Jana Zygmunta Rumla ( Park Miejski w Żarach, Żary, dnia 11 lipca 2013 roku),
 • Kamienna Tablica Pamięci Powstania Styczniowego i posadzenie Dębu Romualda Traugutta ( Żary, dnia 10.04.2013 roku),

 • Kamienna Tablica Pamięci i Dąb Katyński ku czci płk. Stanisława Widackiego – ostatniego Prezydenta Tarnopola (dnia 10 kwietnia 2012 roku) - Powyższe upamiętnienia stanowią Aleję Pamięci Narodowej w Parku Miejskim przy ul. K. Szymanowskiego w Żarach.
 • Kamienna Tablica Pamięci Kresowych Komendantów 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach (2013r.),
 • Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej (Żary, dnia 10.04.2011r.),
 • Kamienna Tablica Pamięci ku czci dr płk K. Maciejewskiego z Grodna i posadzenie Dębu katyńskiego Jego Imienia ( na terenie 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach) i Tablica Pamięci Pomordowanych przez NKWD oficerów – Lekarzy ze Szpitali Polowych z Grodna i  Brześcia nad Bugiem (ufundowane przez dr Krzysztofa i Zbigniewa Kopocińskich),
 • Pomnik Żołnierza Polskiego z Kresów wraz z Kamiennymi 4 - ma tablicami Pamięci : Żołnierzom Polskim, Ofiarom Ludobójstwa Katyńskiego, Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Zbrodni Niemieckich na Polakach w czasie II. Wojny Światowej (Żary Święto Niepodległości 11.11.2008 r.),
 • Pomnik Polskich Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa 1939 – 47 wraz z Pomnikiem Orła Białego (replika z Łyczakowa),
 • Pomnik Wygnańców Kresowych z Buczacza (w Jasieniu) i Zbaraża (Lipinki Łuzyckie).

Zarząd KTTK z radością wsparł inicjatywy Braci – Doktorów Krzysztofa i Zbigniewa Kopocińskich w ufundowaniu Tablicy i Dębu Katyńskiego i Tablicy Kresowych Komendantów 105 Wojskowego Szpitala w Żarach, a także wystąpienie do MON o zaszczytne miano „Kresowy” dla tegoż Szpitala podczas tegorocznego Jubileuszu 70-lecia (z udziałem J. E. Ks. Karola Henryka Galbinowicza) . Kontynuowana jest też Zbiórka Zniczy na kresowe Cmentarze „Światełko Pamięci” (z Polski pojechało ponad 40 tys. zniczy).

Żarscy Kresowianie z KTTK wystąpili też do wszystkich środowisk życzliwych Kresom o coroczne upamiętnianie Dnia Pamięci o polskich Ofiarach Ludobójstwa z rąk ukraińskich nacjonalistów (11 lipca), poprzez wywieszanie biało- czerwonych flag przepasanych kirem.

Zarząd Towarzystwa im. Orląt Lwowskich wyraża wdzięczność Żarskiej Uczelni – Łuzyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej, a w szczególności J. M. Prof. dr hab. Wiesławowi Jamrożkowi – Rektorowi oraz Izabeli Kumor – Pilarczyk – Kanclerzowi – za pomoc w organizacji i patronat naukowy dorocznych Konferencji naukowych o Dziedzictwie Narodowym Polaków Kresowych i publikacji książek z referatami z tych Konferencji.

Dzięki Magazynowi Darów Dla Polaków na Wschodzie udzielana jest pomoc rzeczowa (głównie nowa odzież, pościel, obrusy, polskie lektury i podręczniki) dla Polaków na Ukrainie i Białorusi (ostatnio kilkadziesiąt paczek pobrali członkowie Chóru „Cantus Cordis” z Mińska na Białorusi).

Przez cała kadencję Zarząd skutecznie wzbogacał zbiory Biblioteki Kresowej im. Ks. Prof. M. A. Krąpca w Żarach. Zwłaszcza dzięki darom ZG TMLiKPW i dr Tadeusza Kukiza szczycimy się największym w województwie księgozbiorem kresowym. A Muzeum Kresowe w Żarach wzbogaciło się o kolekcję 21 ornatów z Buczacza, Dragonówki, Milna, kolekcję obrazów, zabytkowe feretrony ze Lwowa i Stanisławowa, dokumenty – w tym Relikwie II. stopnia świętego abpa Józeja Bilczewskiego, narzędzia i przedmioty z całych kresów – osobiste dary ks. abpa Ignacego Tokarczuka, O. Józefa Chromika TJ, Edmunda Złotka, Wandy Siwak, ks. prof. Romana Wróbla, Piotra Kordusa, Haliny Duch licznych Kresowian z Żarek Wielkich, Żar, Jasienia, Górki, Niwicy i Lipinek Łużyckich.

O naszych zasobach i gospodarce finansowej szczegółowo wypowie się Komisja Rewizyjna, która corocznie zatwierdzała bilanse i sprawozdania finansowe. Zresztą każdego miesiąca jawnie wobec wszystkich członków KTTK, zatwierdzaliśmy raporty kasowe i bankowe. Towarzystwo nie należy do krezusów finansowych. Ale w okresie kadencji wygospodarowaliśmy dodatnie saldo w wysokości 22 938 złotych i 53 groszy. Dopiero od drugiej Kadencji Towarzystwo dysponuje profesjonalną służbę Głównej Księgowej dbającej o rzetelną analitykę i sprawozdawczość. Niełatwa była praca Skarbnika pilnującego składek członkowskich i rozliczeń projektowych. Słowa serdecznej wdzięczności kierujemy do Przyjaciół KTTK, którzy przekazują dar 1% swojego podatku – dzięki czemu moglibyśmy ocieplić i otynkować Dom Kultury Kresowej i wzbogacić program Festiwalu „Wielkie Bałakanie”. Pamiętamy o życzliwej pomocy strategicznych Partnerów – Burmistrza Żar, Starosty Żarskiego, Marszałka Lubuskiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty i Lubuskiego Konserwatora Zabytków. Również pamiętamy o kilkudziestu Sponsorach nagród, materiałów i usług budowlanych, posiłków, transportu. To dobrze rokuje kontynuacji naszej bogatej działalności dla dobra Kresów i Kresowian, dla planów zagospodarowania ogrodu, przebudowy dachu, montażu nowych drzwi a przede wszystkim budowy Pomnika w Żarkach Wielkich na 70 - lecie Zwycięstwa w II Wojnie Światowej i 70 – leciu osadnictwa Wygnańców Kresowych na Łużycach, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, Pomorzu.

Kresowianie w Kraju i poza Granicami – przesyłamy Wam słowa pamięci i serdecznych pozdrowień, a także gorący apel o integrację i współpracę!

W dniu 6.XI.2014 roku prawie jednomyślnie wybrano Władze KTTK na kadencję 2014 – 2018:

Zarząd :

 Józef Tarniowy – prezes,

Wojciech Cygańczuk i Izydor Budzyna - Wiceprezesi,

Zofia Hładkiewicz – Sekretarz,

Edward Kondratiuk - Skarbnik,

Małgorzata Budzianowska, Adam Masiowski, Ryszard Masłowski, Wanda Siwak – Członkowie,

Komisja Rewizyjna:

Józef Lenart – Przewodniczący,

Gabriela Paluch - Wiceprzewodnicząca,

Wojciech Bryjak – Sekretarz,

Emilia Jaworska, Janina Pietrzak – Członkinie,

Sąd Koleżeński:

Zofia Masłowska – Prezes,

Anna Ślawska – Sekretarz,

Bolesław Dworecki - Członek

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2020  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl