Uchwała Programowa XXI. Zjazdu Tarnopolan podjęta w Żarach w dniu 15 czerwca 2007 roku.

Po wysłuchaniu w dniach 12-15 czerwca 2007 r. w Żarach, Jasieniu i Żaganiu prezentacji multimedialnych, ubogaceniu dwoma uroczystymi Mszami Świętymi i homiliami sprawowanymi przez pięciu kochających Kresy Kapłanów, po radowaniu się pieśniami kresowymi i patriotycznymi w wykonaniu 150 wykonawców z Górniczego Chóru Męskiego z Lubinia i 7-miu Zespołów Śpiewaczych żarskich i jasieńskich, po obejrzeniu dwóch programów patriotycznych przygotowanych przez Nauczycieli i Uczniów, po krajoznawczej podróży śladami Kresowian na Łużycach; będąc świadkami historycznego przekazania cennych darów J.E. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka i Ojca Józefa Chromika dla Muzeum Kresowego w Żarach, po wizytacji Domu Kultury Kresowej w Żarach - przy udziale licznych Władz, Młodzieży, Mediów, Władz żarskiej Uczelni, zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń, a przede wszystkim 12-osobowej delegacji Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego i Parafii pw. Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tarnopolu z prof. dr hab. Henrykiem Strońskim i ks. kan. Andrzejem Maligiem na czele – Tarnopolanie z 21 środowisk całej Polski i Polacy z Tarnopola za szczególnie ważne uznają:

 1. Uzupełnienie programów i podręczników szkolnych o polską historię i klasykę polskiej literatury i sztuki, o prawdę o Kresach i Kresowianach – Świadkowie Historii jeszcze żyją i są gotowi przekazać dokumenty i świadectwa. Jednocześnie żądamy wycofania fałszujących rzeczywistość materiałów pomocniczych, np. Tek. G. Motyki.
 2. Organizacje kresowe oczekują pomocy materialnej Państwa Polskiego w prowadzeniu Muzeów Kresowych, Bibliotek Kresowych, publikacji i czasopism kresowych, tworzeniu filmów i dzieł kresowej sztuki, prowadzenia badań naukowych – zwłaszcza dotyczących ludobójstwa rosyjskiego, niemieckiego, ukraińskiego, litewskiego na Polakach Kresowych. Apelujemy do Archiwów Państwowych, Instytucji Pamięci Narodowej i Patronów prac doktorskich, magisterskich i licencjackich – zachęcajcie młodzież do prowadzenia badań polskich Kresów.
 3. Państwo Polskie wywiązuje się ze wszelkich zobowiązań międzynarodowych w zakresie ochrony praw wszystkich mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę – natomiast nie egzekwuje ekwiwalentności praw Polaków zamieszkujących te Państwa. Domagamy się też identycznego jak w Polsce, nieskrępowanego dostępu do obcych archiwów ze zbiorami polskimi lub dotyczącymi Polaków. Właściwe Instytucje Państwa Polskiego mają obowiązek natychmiastowego reagowania na każdy przypadek prześladowania Polaków poza Granicami Kraju, niszczenia polskiego dziedzictwa kulturowego, fałszowania historii, naruszania dobrego imienia i utrudniania kontaktów międzyludzkich.
 4. Z uznaniem Kresowianie przyjmują informacje o ,,Karcie Polaka ze Wschodu” – którzy w pierwszej kolejności powinni uzyskać polskie obywatelskie prawa, zwłaszcza pracy, łączność rodzin, uczestniczenia w życiu ukochanej przez Nich Ojczyzny. Materialne ułatwienie powrotu Rodaków do Ojczyzny, byłoby naprawieniem ogromnych historycznych krzywd.
 5. Błagamy o pomoc we wskazaniu wszystkich miejsc męczeństwa i pogrzebania kresowych Polaków – ofiar czystek etnicznych. Żądamy natychmiastowego zaprzestania niszczenia polskich pomników, grobów (lub zajmowania polskich grobów na rzecz nowych zmarłych), które stanowią Dziedzictwo kulturowe Świata – i docelowo przyniosą korzyść Ukraińcom, Białorusinom, Rosjanom, czy Litwinom chociażby w zwiększaniu ruchu turystycznego, a więc dochodów w Krajach za wschodnią granicą Polski.
 6. Apelujemy do władz samorządowych wszystkich szczebli o podejmowanie porozumień o współpracy z lokalnymi władzami, Przedsiębiorcami, organizacjami, szkołami, uczelniami, klubami sportowymi Krajów – Wschodnich Sąsiadów, pamiętając o mieszkających tam Polakach, z uwzględnieniem Prawdy Historycznej i ochrony Dziedzictwa Kulturowego pozostawionego na Kresach.
 7. Uczestnicy Zjazdu upoważniają Organizatorów żarskich do przesłania Listów Dziękczynnych Osobom zasłużonym dla ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym Organizatorom poprzednich Zjazdów Tarnopolan, Twórcom, Naukowcom, Duchownym, Mężom Stanu, Dziennikarzom, Organizacjom Obywatelskim.
 8. Uczestnicy Zjazdu z uznaniem oceniają inicjatywę zbiórki pieniędzy na rzecz odbudowy i budowy kościołów, renowacji kresowych grobów i cmentarzy, zwłaszcza działalność środowiska Kresowian krakowskich na rzecz cmentarza w Tarnopolu, Kresowian wrocławskich na rzecz Łyczakowa. Zachęcamy inne środowiska do włączenia się do szlachetnej działalności dla ratowania zagrożonych miejsc pamięci. Swoim przykładem zachęcajmy do szanowania polskich Świąt, Rocznic, Polskich Bohaterów.
 9. Inwestujmy w młodzież: Przyjmujmy młodzież polską z Podola i całych kresów na Letnie Szkoły Kultury i Języka Polskiego. Przykład ŁWSH w Żarach finansującej studia dwojga Polaków z Tarnopola również godny jest upowszechnienia. Otoczmy opieką Szkoły Polskie dla polskiej młodzieży poza Granicami Kraju. Organizujmy dla polskiej młodzieży Podróże Pamięci Narodowej do Katynia, Lwowa, Wilna, Huty Pieniackiej i tylu innych Miejsc Pamięci Narodowej. Godna podziwu i naśladowania jest akcja dolnośląskiego Kuratorium Oświaty i Redaktor Grażyny Orłowskiej - Sondej wakacyjnej pracy polskiej młodzieży szkolnej na zaniedbanych polskich cmentarzach na dzisiejszej zachodniej Ukrainie. Zasadnym jest upowszechnienie żarskich konkursów krajoznawczych dla młodzieży ,,Poznajemy Ojcowiznę Kresową i Budujemy Makiety Zabytków Kresowych”, międzyszkolnych Sejmików Krajoznawczych o wybitnych Polakach Kresowych, Konkursów recytatorskich poezji kresowej. Słowa wdzięczności kierujemy do Uczestników Motocyklowych Rajdów Katyńskich.
 10. Tarnopolanie apelują do innych środowisk kresowych o integrację, wymianę informacji o środowiskowych inicjatywach, planach pracy, ważnych wydarzeniach, uzgadnianiu stanowisk w sprawach wspólnych dla Kresowian. Zasadne jest powołanie wspólnych instytucji (Muzeum Kresowego, Naukowego Instytutu Kresowego). Apelujemy też o zakładanie stron internetowych wszystkich środowisk kresowych, o wydawanie kresowych czasopism, audycji radiowych i telewizyjnych, prowadzenie konkursów literackich na wspomnienia kresowe.
 11. Uchwałę należy przekazać Władzom, Mediom, Instytucjom i Organizacjom Kresowym, Autorytetom Moralnym Polaków.

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2019  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl