Uchwała Nr 7/2014 z dnia 06 listopada 2014 roku II Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego KTTK im. Orląt Lwowskich o kierunkach działania Towarzystwa na kadencję 2014 – 2018 i dalsze lata.

Działając na podstawie §21.1 Statutu KTTK, uwzględniając wnioski z dyskusji i złożone do Prezydium Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków KTTK, uchwala się, co następuje:

§1

Zatwierdza się „Stanowisko w sprawie rozwoju polsko – ukraińskiego partnerstwa i dobrosąsiedztwa, trwałego pokoju, demokracji, tolerancji, prawdy na Ukrainie i potępienia faszystowskiego nacjonalizmu OUN - UPA, SS - Galizign – sprawców ludobójstwa na Polakach Kresowych w latach 1939 – 1947”. Zobowiązuje się Zarząd do przekazania jego treści decydentom adresatom, środowiskom kresowym i mediom – zał. 1

§2

Ze względu na aktualność zapisów Uchwały Programowej XXI zjazdu Tarnopolan podjętej w Żarach w dniu 15 czerwca 2007 roku – zobowiązuje się Zarząd KTTK do upowszechnienia jego treści – zał. 2

§3

Kresowianie z KKTK wyrażają wdzięczność Sejmikowi Województwa Lubuskiego za podjęcie uchwały o potępieniu ludobójstwa OUN – UPA na Polakach Kresowych i Ustanowieniu dnia 11 lipca dniem pamięci o Polskich ofiarach tego ludobójstwa. Dziękujemy też wszystkim organizacjom kresowym i obywatelskim, a także Władzom Samorządowym, które wsparły nasze starania. Apelujemy do wszystkich Polaków i sprawiedliwych obywateli świata, by w dowód pamięci o niezliczonych ofiarach najokrutniejszego do dziś nie osądzonego ludobójstwa dokonanego przez OUN – UPA na Kresach Wschodnich II RP – w dniu 11 lipca, dniu pamięci o ofiarach ludobójstwa OUN – UPA, wywieszać biało – czerwone flagi z czarną wstążką (kirem).

§4

Zebrani z radością przyjmują ofertę SUOZUN, Wójta Gminy Trzebiel, Rady Sołeckiej Żarek Wielkich, Starosty Żarskiego wspólnego zbudowania pomnika Żołnierza Polskiego z Kresów i jego odsłonięcia w kresowych Żarkach Wielkich nad Nysą Łużycką w 2015 roku z okazji 70 – tej rocznicy zwycięstwa w II Wojnie Światowej, 70 – tej rocznicy osadnictwa na Łużycach i Ziemi Lubuskiej Wygnańców Kresowych oraz 70 - tej rocznicy ludobójstwa ukraińskiego na Polakach Kresowych.
Apelujemy do Władz Państwowych i samorządowych Województwa, Powiatów, Gmin, do wszystkich organizacji Kresowych w Województwie Lubuskim, do Władz Kościelnych, Wojskowych i Szkolnych o wsparcie naszej propozycji, by były to uroczystości o charakterze wojewódzkim.

§5

Prawie 9 – letni okres realizacji, corocznych „Kalendarzy Imprez Kulturalnych i ochrony Dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, oświaty KTTK im. Orląt Lwowskich” potwierdza ich atrakcyjność programową, bogactwa ideowe, społeczne zapotrzebowanie – zaleca się Zarządowi ich kontynuację – zał. 3

§6

Kresowianie z KTTK Żary wspierają wszystkie inicjatywy innych środowisk Kresowych, służące naszej współpracy, integracji, pomocy Polakom na Wschodzie, ochronie Polskiego dziedzictwa kulturowego, obrony Prawdy Historycznej i dobrego imienia Polski i Polaka, a zwłaszcza:

  • zorganizowania platformy współpracy, wymiany informacji o działalności wszystkich organizacji Kresowych, kontynuacji światowych pielgrzymek Kresowian na Jasną Górę i do Wrocławia
  • zbudowanie Muzeum Kresów, powołanie instytucji Naukowych Badań Kresów, zwłaszcza Ludobójstwa Rosyjskiego, Niemieckiego, Ukraińskiego i Litewskiego, ułatwienie Wydawnictw Kresów, budowy w Warszawie Pomnika Ofiar Ludobójstwa OUN – UPA i Pomnika Polonii całego świata „Semper Fidelis”
  • organizowanie Kresowych Festiwali Pieśni, literackich konkursów na wspomnienia, tworzenie filmów, dzieł muzycznych, malarskich, rzeźbiarskich
  • organizowanie wyjazdów młodzieży na Kresowe Miejsca Pamięci Narodowej, w tym wspólne naprawianie Polskich cmentarzy Kresowych
  • uhonorowanie obywateli świata ratujących życie i broniących godność Polaków.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi KTTK

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2019  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl