Stanowisko Uczestników Walnego Zebrania Członków Kresowego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w Żarach z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie rozwoju polsko – ukraińskiego partnerstwa i dobro - sąsiedztwa, trwałego pokoju, demokracji, tolerancji, prawdy na Ukrainie i potępienia faszystowskiego nacjonalizmu OUN-UPA, SS-Galizien – sprawców ludobójstwa na Polakach Kresowych w latach 1939 – 1947.       

          My, Wygnańcy z Kresów , zrzeszeni w KTTK im. Orląt Lwowskich w Żarach, których serdeczne miejsca urodzenia, dzieciństwa, lat szkolnych, pierwszych miłości – czyli Ojcowizna – pozostały na Podolu, Ziemi Lwowskiej, Wołyniu, Pokuciu, Bukowinie – z najwyższą uwagą i życzliwością podziwiamy szlachetne, powszechne dążenia Braci Ukraińców do zapewnienia demokratycznych standardów suwerennego obywatelskiego państwa prawa i integracji z cywilizacją i strukturami Europy.

 

          Podobnie jak Ukraińcy, podobnie jak wszystkie inne narody – my, Polacy z Tarnopola, Zbaraża, Lwowa, Kołomyi, Czerniowiec, Łucka w serdecznej pamięci zachowujemy najcudowniejszą Ojcowiznę pięknych krajobrazów, licznych pomników historii, życzliwych sąsiadów i weselszego słońca.

          Życzymy naszym Sąsiadom suwerennego i pokojowego urządzenia swojego domu – w duchu prawdy i miłości, w poszanowaniu praw Obywateli ( a zwłaszcza najsłabszych ), w poszanowaniu zasad moralnych w życiu publicznym, w poszanowaniu całego dziedzictwa kulturowego i religijnego wszystkich narodów dzisiaj i w przeszłości wzajemnie się ubogacających życzliwością i tolerancją.

           Tak Polakom, jak i Ukraińcom potrzebna jest bliska współpraca i porozumienie. Wierzymy, że jest możliwe przezwyciężenie bolesnego rozdarcia spowodowanego ludobójstwem przez skrajnych nacjonalistów ukraińskich na 200 tysiącach Polakach. Wierzymy, że polskie kości – dziś leżące w bezimiennych, leśnych i polnych dołach – doczekają się chrześcijańskiego pochówku i upamiętnienia. I zaprzestaną być dokonywane akty niszczenia zbiorowych mogił i zacieraniu śladów zbrodni. Normy cywilizowanego świata wymagają potępienia zbrodni i zbrodniarzy.

           My, chrześcijanie z kościołów rzymsko - katolickiego, greko - katolickiego, prawosławnych wiemy, że koniecznymi warunkami Sakramentu Pokuty („Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”) jest wyznanie grzechów, szczery żal, zadośćuczynienie i dążenie do poprawy. Hierarchów naszych Kościołów, którzy podpisali apel o Pamięci i Pojednaniu, prosimy o podjęcie procesu kanonizacyjnego Męczenników za Wiarę - 200 księży, zakonnic i zakonników katolickich zamordowanych wraz 200 tysiącami katolików – jakże często w kościołach podczas Sakramentu Mszy Świętych – przez ludobójców z OUN-UPA i SS Hałyczyna (Galizien).

            Jednocześnie apelujemy o upamiętnienie tysięcy Braci – Ukraińców, którzy ratowali życie Polaków, często ponosząc za to śmierć męczeńską z rąk wspólnych oprawców.

         Tu, na polskich Łużycach jesteśmy dumni, że Światowy Komitet Kultury i Nauki UNESCO docenił wspólną polską i niemiecką pracę nad ochroną Parku Mużakowskiego – dziedzictwa kulturowego Niemców, Łużyczan i Polaków. Jesteśmy pewni, że i dzisiejszym Gospodarzom Ukrainy , Białorusi, Litwy na sercu leży ochrona wielowiekowego dziedzictwa kulturowego Polaków, Ukraińców, Ormian, Żydów, Rumunów, Niemców, Litwinów, Białorusinów, Rosjan, Węgrów, Turków na niegdysiejszych Kresach Wschodnich Polski – Czyż można bez tego Dziedzictwa zrozumieć historię Ukrainy, Litwy , Białorusi?

          Apelujemy do środowisk naukowych Polski i Ukrainy, by odważnie i konsekwentnie podjęły badania Prawdy Historycznej. Apelujemy o zniesienie administracyjnych barier w sąsiednich krajach w dostępie do archiwów, świadków, dokumentów i źródeł historycznych.

          Od 12-tu lat żarskie środowisko gości młodzież polską i ukraińską z Podola na letnich i zimowych obozach wypoczynkowych. Pragniemy, by nasza młodzież mogła poznawać Waszą Ojczyznę i jej gospodarnych i gościnnych Mieszkańców.

          Pomimo biedy i bezrobocia – Polska rzetelnie realizuje europejskie standardy ochrony ukraińskiej mniejszości narodowej – z polskiego budżetu finansowane są ukraińskie szkoły, organizacje pozarządowe, przedsięwzięcia kulturalne, religijne, sportowe, medialne. Zapewniony jest równy dostęp do pracy, urzędów, archiwów i studiów. Pełną swobodę działania, własności, wyznania, ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju w Polsce mają wszyscy Obywatele, bez względu na narodowość czy wyznanie.

          Czy oczekiwanie wzajemności dla Polaków na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Niemczech, Rosji jest nadmierne? Polska była pierwszym państwem, które uznało suwerenność Państwa Ukraińskiego. Dzisiaj cała Polska – Władze i Społeczeństwo – bezwarunkowo wspierają starania o pokój i demokratyzację Ukrainy. Życzymy Ukrainie i Ukraińcom pokojowego, dostatniego, spokojnego, radosnego, suwerennego urządzenia własnego Domu. Nie w atmosferze budowania pomników ludobójcom i gloryfikowania zbrodni, a w przyjaźni, prawdzie i poszanowaniu godności sąsiadów.

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2019  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl