Uchwała Nr 3/III/2014

Zarządu Kresowego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego

im. Orląt Lwowskich w Żarach

z dnia 4 Grudnia 2014 roku

Działając na podstawie § 21.9 Statutu KTTK im. Orląt Lwowskich (tekst jednolity uchwalony w dniu 1.XII.2011 roku) uchwala się, co następuje:

  1. Działając wspólnie – Zebranie Ogólne Członków Kresowego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w Żarach, Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Żarach i Koło Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów w Żarach – jednomyślnie apelują o dokończenie restauracji Cmentarza Obrońców Lwowa na Łyczakowie. Pełna treść Apelu stanowi załącznik do Uchwały.
  2. Zobowiązuje się Zarządy KTTK im Orląt Lwowskich w Żarach, Klubu Tarnopolan TML i KPW w Żarach i Koła SUOZUN w Żarach o przekazanie Apelu Władzom, Organizacjom Kresowym i Mediom.
  3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Upoważniony przez Zarząd

Józef Tarniowy – Prezes

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2019  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl