- Załącznik do uchwały Nr 3/III/2014 z dnia 4 XII 2014

Apel o zakończenie procesu restauracji Cmentarza Obrońców Lwowa.

          W 96. rocznicę krwawych walk o Lwów, podjętych spontanicznie przez młodzież polską w reakcji na ukraiński pucz wojskowy, apelujemy do polskich i ukraińskich władz o podjęcie starań celem dokończenia restauracji Cmentarza Obrońców Lwowa, w szczególności o zgodę na powrót dwóch kamiennych Lwów z Pomnika Chwały, które zostały stamtąd usunięte przez Sowietów i przeniesione na rogatki miasta.

Są one nierozerwalną częścią naszej narodowej nekropolii i wydaje się, że w dniu dzisiejszym, gdy Polska udziela niebywałej pomocy sąsiadom z Ukrainy, nie powinno być przeszkód we właściwym i zgodnym z prawdą historyczną upamiętnieniu poległych polskich patriotów. W historii obu naszych narodów jest bardzo dużo trudnych chwil, lecz nie sposób budować przyszłości bez prawdy o przeszłości, z brakiem poszanowania dla poległych ludzi i demontażem wojskowych cmentarzy. Pozbawienie naszych narodowych bohaterów tytułu „Obrońca Lwowa” i usunięcie takiego napisu z grobów jest niewytłumaczalnym błędem i świadomym zakłamywaniem historii. Napisy te zostały umieszczone na każdym nagrobku w okresie dwudziestolecia międzywojennego jako wyraz hołdu dla poległych żołnierzy, zaś okradanie bohaterów z należnego im tytułu nie mieści się w kanonach kultury chrześcijańskiej cywilizacji. Cmentarz wojskowy jest obszarem szczególnie chronionym, w Polsce nikomu rozsądnemu do głowy by nie przyszło niszczyć cmentarze Armii Czerwonej, choć po wielowiekowych doświadczeniach nikt nie pała specjalną sympatią do rosyjskiego imperializmu, jednak nie prowadzi się walki z nagrobkiem poległego człowieka. Decyzja władz Ukrainy byłaby czynnym przeciwstawieniem się sowieckiej polityce zagłady Cmentarza Obrońców Lwowa, zaś utrzymywanie w mocy części rozkazów sowieckich dygnitarzy (np. usunięcie i dewastacja kamiennych Lwów) jest ich symbolicznym zwycięstwem, co nie powinno mieć miejsca, szczególnie w dniu dzisiejszym.

Apelujemy do wszystkich Polaków w kraju i za granicą o wsparcie tej idei, aby kosztami tego przedsięwzięcia nie obarczać naszych ukraińskich sąsiadów, którzy borykają się obecnie z olbrzymimi kłopotami.

Pozytywna decyzja władz Ukrainy byłaby odebrana w Polsce jako powrót do normalności i krok w kierunku prawdziwie przyjaznych a nie fasadowych stosunków polsko-ukraińskich.

Apelujemy do władz Rzeczypospolitej o podjęcie pilnych działań w celu uzyskania zgody władz Ukrainy na dokończenie restauracji Cmentarza Obrońców Lwowa.


Zachęcamy wszystkich do włączenia się do tej wspaniałej inicjatywy. Jeśli my, potomkowie kresowian nie będziemy upominać się o pamięć o naszych przodkach to nikt za nas tego nie zrobi.

Kliknij by pobrać formularz do druku

Wypełnione formularze prosimy wysyłać na adres:

Kresowe Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

 im. Orląt Lwowskich

ul. Bohaterów Getta 22

68-200 Żary

Podpisy można również składać w sekretariacie 105 Kresowego Szpitala Wojskowego (budynek nr 23, piętro I) oraz gabinecie okulistycznym w Żarach, a także w sekretariacie filii szpitala w Żaganiu (podparter) w godz. 7:30-14:30. Akcję wsparło m. in. Starostwo Powiatowe (podpisy zbierane są w punkcie podawczym), jak również Urząd Miejski w Żarach. Wszędzie gdzie spotkacie się Państwo z wolontariuszami prosimy o wsparcie akcji KTTK własnym podpisem.

Kliknij link, by przeczytać wywiad z dr. n. med. Zbigniewem Kopocińskim ze 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach, członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich:

http://www.naszdziennik.pl/polska-kresy/120885,obowiazek-troski-o-cmentarz-orlat.html